De weg naar een nieuw begin!

Onze scheidingsmakelaars staan voor u klaar

Wat is ons vertrekpunt?

Lees over de vijf W's

Wat is het vertrekpunt?

Waar wilt u staan over een jaar?

Welzijn

Wonen

Werken

Scheiden, alimentatie berekenen en partneralimentatie? Om de juiste route te bepalen naar de gewenste situatie na uw scheiding, is het belangrijk om te weten wat uw beider vertrekpunt is. Onze beproefde aanpak langs de 5 W's geeft u een duidelijk beeld van wat nodig is om na de scheiding in harmonie met elkaar om te gaan.

Hoe moet het verder?

Bekijk ons stappenplan
U staat tijdens uw scheiding voor een aantal keuzes en beslissingen die van invloed zijn op uw verdere toekomst. Met onze ervaringen uit zo‘n 2.000 scheidingen per jaar, begeleiden we u op weg naar een nieuw begin.

LEES MEER

Veel Gestelde Vragen (F.A.Q)

 • Wat zijn de Trema normen?

  Dit zijn bedragen die de rechters in Nederland gebruiken om de hoogte van de alimentatie te bepalen bij een scheiding. Deze normen komen uit het juridisch vakblad Trema en ontlenen daaraan de naam. Deze normen worden ieder jaar aangepast aan de actuele situatie. De rechter kan in individuele gevallen afwijken van deze normen, omdat ze niet in de wet zijn vastgelegd.

 • Wat is het alimentatieindexeringscijfer?

  Jaarlijks gaan de vastgestelde alimentatiebedragen omhoog. De minister van Justitie bepaalt dit cijfer in de maand november aan de hand van het loonindexcijfer dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt vastgesteld.

 • Wat is een omgangsregeling?

  Regeling waarin door de rechter wordt vastgelegd hoe vaak de niet-verzorgende ouder zijn kinderen mag zien nadat de ouder zijn gescheiden.

 • Is partneralimentatie verplicht?

  Gehuwden en geregistreerd partners houden ook na hun relatie een onderhoudsverplichting ten opzichte van elkaar. Zij zijn daarom verplicht alimentatie te betalen.

 • Is kinderalimentatie aftrekbaar?

  Kinderalimentatie is niet aftrekbaar voor de betaler en hoeft niet opgegeven te worden door de ontvanger.

 • Houd ik het ouderlijk gezag ook na een echtscheiding?

  Ja, als u het ouderlijk gezag had tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap houdt u dat ook na de scheiding. U blijft samen verantwoordelijk voor de verzorging en het welzijn van uw kind.

 • Ga ik minder alimentatie betalen als mijn inkomen daalt?

  Het is mogelijk dat u minder partneralimentatie hoeft te betalen als u minder gaat verdienen. Het is wel zo dat als een inkomensdaling aan uzelf te wijten is, bijvoorbeeld omdat uzelf ontslag neemt de rechter kan beslissen dat de alimentatieregeling niet wordt aangepast. Wees daarom voorzichtig en laat u goed informeren als uw situatie gaat veranderen.

  De ScheidingsMakelaar in beeld

  Bekijk ons stappenplan

  We waren uit elkaar gegroeid, en vonden dat we elkaar en onze kinderen tekort deden. We konden gelukkig in goed overleg uit elkaar." "In een 'vechtscheiding' zagen we allebei niets. Mijn collega attendee...

  Volg ons

  Kosteloze kennismaking aanvragen