we staan voor u klaar
030 23 45 250
schrijf je in voor de nazorgnieuwsbrief
 nieuwsbrief

Categorie: Blogs

Contactloos scheiden

De ScheidingsMakelaar® begeleidt u persoonlijk bij uw beslissingen omtrent de menselijke, praktische, financiële en juridische zaken die bij uw scheiding komen kijken. U weet snel waar u aan toe bent, u maakt een solide, nieuwe start.

Sinds het coronavirus en de maatregelen om uitbreiding zo beperkt mogelijk te houden is het raadzaam en ons geadviseerd zo weinig mogelijk fysiek contact te hebben. Hoe kunnen we dat in een persoonlijke aangelegenheid als een scheiding organiseren.

De moderne technologie helpt ons daarbij. Tegenwoordig is het heel gebruikelijk en makkelijk om elkaar persoonlijk te spreken via een video-call. Vanaf verschillende plaatsen kunnen we in een beschermde omgeving toch via beeld en geluid met elkaar communiceren. Op deze manier kan het scheidingsproces zo gewoon mogelijk doorgang vinden.

Aan het woord is Hans van Son, ScheidingsMakelaar voor de IJmond en Haarlem. Het is dezer dagen een veelbesproken onderwerp. De ScheidingsMakelaar heeft de technische gereedschappen en biedt u zo de mogelijkheid om middels online mediation toch een goede oplossing te bieden die voor u beiden acceptabel is.

Samenvattend: voor iedereen blijft er de mogelijkheid om contactloos gesprekken te voeren en de scheiding in alle redelijkheid vlot met elkaar af te ronden. Een scheiding is immers al emotioneel genoeg.

Nu ook online scheiden bij De ScheidingsMakelaar!

Als toevoeging op onze jarenlange betrouwbare dienstverlening introduceren we nu online-scheiden-plus, waarbij de “plus” staat voor: met begeleiding door een ScheidingsMakelaar dus met behoud van kwaliteit!

Jullie willen in goed overleg online scheiden tegen de laagst mogelijke kosten, en weten in grote lijnen al hoe je e.e.a. wil regelen, maar wel gaan jullie voor zekerheid en kiezen daarom voor online begeleiding door een scheidingsprofessional, met name om fouten te voorkomen.

Wij bieden tegen een vast laag tarief online begeleiding door een ScheidingsMakelaar, die ook een alimentatieberekening maakt, een model ouderschapsplan aanlevert (bij minderjarige kinderen), informeert over pensioenverevening en alle overige zaken die bij een scheiding van belang zijn, en als jullie het eens zijn het scheidingsconvenant opstelt.

Online-Scheiden-Plus is je scheiding samen regelen, vanuit je eigen huiselijke omgeving, want gesprekken vinden plaats met een video meeting via je eigen computer met internet-verbinding. Jullie tekenen vervolgens zelf het convenant, en stuurt deze samen met het door ons opgestelde scheidingsverzoek naar een met ons samenwerkende advocaat die deze indient bij de rechtbank.

Is online scheiden geschikt voor jullie? Check het hier:

 • Jullie weten in grote lijnen al hoe je de scheiding/relatiebeëindiging wil regelen.
 • Er is ondanks de scheiding vertrouwen in elkaar en beslist geen ruzie en/of boosheid.
 • Zelfwerkzaamheid m.b.t. aan te leveren gegevens en ouderschapsplan is geen probleem.
 • Jullie zijn handig met een computer en deze heeft een goed werkende camera en geluid.

Online-scheiden-plus is modern en voordelig scheiden met behoud van kwaliteit. Voor meer informatie ga naar: http://online-scheiden-plus.nl/

Voldoe je niet aan alle voorwaarden maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek op een locatie bij jullie in de buurt.

Alimentatie stijgt met 2,5%

Jaarlijks stijgen alimentatiebedragen op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister voor Rechtsbescherming stelt het indexeringspercentage vast en heeft dit voor 2020 op
2,5 % vastgesteld. Dit betekent dat de vastgestelde kinder- en partneralimentatie moet worden verhoogd met dit percentage tenzij dit expliciet is uitgesloten in het scheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Hieronder kunt u de geïndexeerde alimentatie berekenen. Voert u hierbij het jaartal van de beschikking in en het door de rechter vastgestelde bedrag.

Bron: www.lbio.nl/indexering-alimentatie

uit elkaar gaan in goed overleg: vijf tips

Bij De ScheidingsMakelaar is iedereen heel het jaar welkom voor een vrijblijvend adviesgesprek en wij vinden het belangrijk om het belang van uit elkaar gaan in goed overleg te blijven onderstrepen. Daarom geven we hier vijf tips om een scheiding in goed overleg te laten verlopen.

1. Doe de melding van de scheiding aan je partner in een persoonlijk gesprek zonder dat de kinderen daarbij aanwezig zijn.

2. Vertel met elkaar aan alle kinderen tegelijkertijd dat jullie willen scheiden. Bereid het gesprek samen voor en laat het overkomen dat jullie allebei achter deze beslissing staan. Lees ook het artikel: de scheidingsmelding aan kinderen.

3. Wanneer er heftige ruzies ontstaan, probeer dan op tijd afstand van elkaar te nemen.

4. Zoek niet voortdurend naar wie gelijk heeft, maar denk na welk aandeel jezelf in de ontstane problemen hebt.

5. Schakel op tijd een scheidingsbemiddelaar in, zodat u op neutraal terrein onder begeleiding van een deskundige de scheiding kunt bespreken.

Meer weten: kijk hier voor ons stappenplan bij scheiding.

Hoe kunnen partners zorgeloos scheiden?

In onze praktijk als mediator begeleid ik samen met mijn man cliënten bij het regelen van hun scheiding. Het scheidingsproces is een voor hen emotionele gebeurtenis met mogelijk grote financiële gevolgen. Regelmatig wordt ons door cliënten gevraagd of men wel kan scheiden, want men heeft geen idee hoe men het na de scheiding financieel moet gaan redden.

Degene die voorheen in het gezin alles financieel regelde heeft vaak minder zorgen en heeft meestal wel een beeld van zijn of haar eigen financiële toekomst. De partner die zich daar niet mee bezig hield ziet dan de toekomst zeker niet zorgeloos tegemoet en is vaak volledig ontredderd en ook in paniek.

Men vraagt zich af hoe men na de scheiding rond kan komen van alleen het eigen inkomen.

De financiële zorgen die men dan heeft veroorzaken grote stress en maken dat men moeilijk in staat is om het scheidingstraject in alle rust met elkaar te doorlopen en tot een goed resultaat voor alle betrokkenen te laten leiden.

Als mediator vinden wij het daarom van groot belang er voor te zorgen dat beide partners snel zicht krijgen op de financiële situatie en op de persoonlijke financiële toekomst na de scheiding. Zaken als: “Wat moet er met de gezamenlijke woning gebeuren? Kan één van beiden er blijven wonen of is het beter om de woning te verkopen?” worden door ons dan met onze cliënten al snel besproken, zodat beide partners spoedig duidelijkheid krijgen van de financiële mogelijkheden en ook de onmogelijkheden. Hierdoor proberen wij voor beide cliënten zoveel mogelijk rust te creëren, zodat alle zaken welke bij de scheiding aan de orde dienen te komen ook in goed overleg kunnen worden besproken en geregeld.

Mede dankzij onze uitgebreide kennis van financiële en fiscale zaken en onze jarenlange ervaring als scheidingsmakelaar kunnen wij u in alle gevallen behulpzaam zijn om op een respectvolle wijze samen tot oplossingen te komen voor de afwikkeling van uw relatie.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien & Peter Vossen – scheidingsmakelaar in Gelderland
Gozien Vossen
Mobiel 06 46 63 01 21
Email g.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Peter Vossen
Mobiel 06 83 533 644
Email p.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Hadden ze het nou niet na mijn examen kunnen vertellen?

Als we het ouderschapsplan met Monique en Tjeerd bespreken blijven we direct bij de tekst in de eerste alinea steken: ‘Vader en moeder hebben met Douwe overlegd over de invulling van het ouderschap na het huwelijk. De mening van hem is gehoord en meegenomen in de besluitvorming.’

Douwe (17 jaar) is inderdaad vanaf het moment dat Monique en Tjeerd het besluit hebben genomen om uit elkaar te gaan bij de situatie betrokken. ‘Dat is nu juist ook het probleem’, vertelt Tjeerd. ‘We vertellen hem alles eerlijk en vragen zijn mening daarover, maar hij zegt telkens dat hij helemaal niks met het gedoe te maken wil hebben.’ Hij zegt gewoon: ‘Jullie zoeken het maar lekker zelf uit. Ik heb hier niet om gevraagd. En ik ga geen kindverklaring tekenen hoor’.

‘We hebben aangegeven dat we kunnen begrijpen dat hij het moeilijk vindt om met ons over allerlei zaken te moeten praten, maar dat hij ook met jou mag praten als hij dat prettiger vindt. ‘Mij best. Ik hoor het liever van haar dan van jullie’, was zijn reactie.
Tegenover mij zit Douwe precies zoals ik hem ken: slungelig maar zeer beleefd naar mij toe.

Nadat hij zijn mobiel heeft uitgezet pakt hij een briefje uit zijn zak en steekt meteen van wal.

‘Zo’, zeg ik. ‘Jij hebt enig voorwerk gedaan’.

‘Ja, want mijn hersenen maken er een rommeltje van, vandaar dat ik gewoon van alles opschrijf en dan af en toe even kijk wat ik nou eigenlijk die dag allemaal heb opgeschreven.’

‘Dit briefje is dus het briefje van vandaag?’

‘Ja en bovenaan staat: wat zitten jullie toch allemaal te regelen? Wordt er überhaupt wel aan mij gedacht?’ ‘Als ik jou nu zeg dat juist jij het uitgangspunt bent bij alle gesprekken en afspraken. Geloof je me dan?’

Douwe kijkt me aan en slaat zijn haardos door elkaar. Het is even stil.

‘Het gaat om het moment’, zegt hij fel. ‘Nieuwjaarsdag. We zitten allemaal gezellig aan tafel over onze goede voornemens te praten en dan bij het toetje (mijn toetje nota bene) zeggen ze dat ze iets moeten vertellen. Nou je snapt al wat ze te vertellen hadden. Geen goede voornemens in ieder geval. Hadden ze het nou niet ná mijn examen kunnen vertellen? En daarom ben ik zo kwaad op die twee.’

‘Dat begrijp ik, maar misschien is er wel nooit een geschikt moment voor ouders om het hun kinderen te vertellen. Misschien gaan jouw ouders wel voor eerlijkheid en respect.’

Hij kijkt me aan en zegt: ‘Hoezo?’

‘Zoals ik het zeg’.

Na een korte stilte en een blik op het plafond zegt hij:

‘Ach ja, ik begrijp het eigenlijk ook wel hoor. Het past ook helemaal bij de manier waarop ze ons hebben opgevoed.’

‘Zou het je lukken om meer begrip voor je vader en moeder op te brengen en te proberen om er samen met hen over te praten? Ze hebben net zoals jij niet om deze situatie gevraagd’.

‘Ik zal ’t proberen’.

‘Dapper, jongen’.

We hebben samen zijn lijstje afgewerkt en het ouderschapsplan én de kindverklaring doorgenomen.

Op mijn vraag of we nu alles hadden besproken wat hij had willen bespreken, zegt hij: ‘Ja en eigenlijk nog veel meer. De rest doe ik wel met mijn vader en moeder. En die kindverklaring ga ik wel tekenen hoor!’

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien & Peter Vossen – scheidingsmakelaar in Gelderland
Gozien Vossen
Mobiel 06 46 63 01 21
Email g.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Peter Vossen
Mobiel 06 83 533 644
Email p.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Mediation bij echtscheiding

Als scheidingsmakelaar ervaar ik regelmatig dat partijen bij een eerste kennismakingsgesprek aangeven, dat zij in goed overleg uit elkaar willen en dat zij denken alles goed met elkaar te kunnen bespreken. Een veel gehoorde kreet daarbij is: “wij zijn on speaking terms” of “wij kunnen nog goed samen door een deur”.

Een patstelling

Vooral als er ook kinderen bij betrokken zijn begrijpen ouders dat het voor henzelf en hun kinderen van belang is dat zij alles goed regelen. Ook geeft men vaak aan te begrijpen dat een zogenaamde vechtscheiding met twee advocaten niet de oplossing is en alleen maar tot hoge kosten leidt. De realiteit is echter dat men over een aantal zaken moeilijk met elkaar kan praten. Men wil wel met elkaar praten, maar men praat feitelijk alleen maar tegen elkaar zonder echt te luisteren. Gesprekken verzanden dan in heilloze discussies en de emoties kunnen hoog oplopen. Dat dit zo gaat, is niet verwonderlijk. Partners zijn in een situatie terechtgekomen waar men samen niet meer uit komt en men is ook niet voor niets tot de beslissing gekomen om uit elkaar te gaan en ieder een eigen weg te bewandelen. Men kan niet echt meer met elkaar praten en een verschil van mening leidt vaak tot een patstelling waar men samen niet uit kan komen: “Jij wil de auto hebben, maar ik wil hem ook hebben”.

Ruimte maken voor begrip

Als ik tijdens een gesprek met mijn cliënten ervaar dat men er samen niet uit kan komen, dan probeer ik hen duidelijk te maken dat zij een gezamenlijk probleem hebben, dat alleen opgelost kan worden door om de tafel te gaan en te onderzoeken wat er nu eigenlijk aan de hand is. Hebben partijen elkaar wel verstaan en goed begrepen? Of is het soms zo, dat de ene partij er maar van uit gaat dat de ander hem of haar wel begrijpt?

Het gaat er dan om partijen te laten inzien waar het de ander werkelijk om gaat. Door te vragen naar het waarom van een bepaalde stellingname, kan er bij de ander begrip komen voor een ingenomen standpunt. Dit geeft dan ruimte om toch dichter bij elkaar te komen en zo een gezamenlijke oplossing mogelijk te maken.

Echt met elkaar praten

Tijdens gesprekken ervaar ik dat echt met elkaar praten vaak tot oplossingen leidt, waaraan men vooraf niet zou hebben gedacht. Men is dan zelf in staat om met voorstellen te komen waarin beiden zich kunnen vinden en die ook juist daarom uiteindelijk stand kunnen houden. Doordat partijen meer van elkaars standpunten gaan begrijpen staat men ook meer open voor alle overige zaken die bij een scheiding dienen te worden geregeld. Partijen gaan dan met een meer tevreden gevoel uit elkaar en na de ondertekening van het convenant en eventueel het ouderschapsplan wordt dan ook vaak gezegd dat men niet had verwacht dat sommige zaken toch zo samen opgelost konden worden

Leidt op een roze wolk trouwen bij scheiden tot lijden?

In onze praktijk als mediator begeleid ik samen met mijn vrouw cliënten bij het regelen van hun scheiding.

Dit is een voor hen emotionele gebeurtenis met mogelijk grote financiële gevolgen waarbij men op een roze wolk zittend bij het aangaan van het huwelijk of het vergelijkbare geregistreerd partnerschap niet stil stond.

Waar in de praktijk de meeste mensen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen betekent dit dat men recht heeft op de helft van alle eigendommen en verplicht is de helft van alle schulden op zich te nemen behoudens een aantal mogelijke uitzonderingen.

Wanneer partijen uit elkaar gaan en weinig bezitten gaat het verdelen doorgaans zonder grote problemen. Is er echter sprake van grote financiële belangen dan wordt dit vaak anders. Het eigen belang van partijen gaat dan een grotere rol spelen en kan aanleiding geven tot heftige discussies.

Is men onder huwelijkse voorwaarden gehuwd dan is in een notariële akte vastgelegd wat er tijdens en na het huwelijk aan ieder toebehoort en hoe de gezamenlijke lasten tijdens het huwelijk worden gedeeld. Gaat men vervolgens uit elkaar dan dient de boedel conform deze huwelijkse voorwaarden te worden afgewikkeld en dient er met elkaar te worden afgerekend.

Het aangaan van huwelijkse voorwaarden kan, zeker als er sprake is van ongelijkwaardige vermogens of schulden van één van de partners voor het huwelijk, verstandig zijn met name als één van de partners of beiden een eigen onderneming hebben.

Men dient zich echter wel goed bewust te zijn van de in de voorwaarden gemaakte afspraken omdat anders de afwikkeling tot ongewenste gevolgen kan leiden. Zaken zijn niet meer duidelijk en er moet soms worden afgewikkeld alsof men in gemeenschap van goederen was gehuwd en zal er het nodige met elkaar moeten worden verrekend.

Sinds de wijziging van het huwelijksvermogensrecht is dit niet meer de standaardwijze. Indien men vanaf

1-1-2018 huwt, huwt men in een beperkte gemeenschap van goederen. Hiervoor geldt dat tot deze gemeenschap alleen die goederen en schulden behoren die ontstaan zijn tijdens het huwelijk. Alle bezittingen en schulden die men voor het huwelijk al had blijven buiten deze gemeenschap. Dit geldt ook voor schenkingen en erfenissen die één van de partijen tijdens het huwelijk ontvangt.

Ter verduidelijking: Als Mathilde en Hugo vóór 1-1-2018 gehuwd zijn en Mathilde daarvoor al eigenaar was van de woning dan hebben beiden recht op de helft van de waarde ervan. Zijn ze echter na 1-1-2018 gehuwd dan heeft Hugo geen recht op de helft van de waarde.

Deze beperkte gemeenschap van goederen kent een aantal valkuilen. Als men voor het huwelijk al samen goederen heeft aangeschaft of schulden heeft gemaakt maken deze na het huwelijk namelijk deel uit van de beperkte gemeenschap. Dit betekent dat de eigendomsverhouding voor beide partners gelijk wordt geschakeld ongeacht hoe dit was voor het huwelijk. Wil men dit niet dat zal men toch weer onder huwelijkse voorwaarden moeten huwen.

Ter verduidelijking: Als Mathilde en Hugo samen voor hun huwelijk een woning hebben gekocht, waarbij Mathilde 75% heeft ingebracht en Hugo 25% en zij vervolgens na 1-1-2018 gehuwd zijn dan hebben beiden toch recht op de helft.

Het is altijd verstandig om wanneer men gaat huwen vooraf samen om tafel te gaan en te bedenken hoe te voorkomen dat mocht de relatie onverhoopt dienen te worden beëindigd er onduidelijkheid zal zijn over wat al dan niet binnen de beperkte gemeenschap valt.

Als scheidingsmakelaar kunnen wij u in alle gevallen behulpzaam zijn om op een respectvolle wijze samen tot oplossingen te komen voor de afwikkeling van uw relatie.

Lees ook het artikel Op een roze wolk denk je niet na over scheiden in de Telegraaf.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien en Peter Vossen – scheidingsmakelaar in Gelderland

Gozien Vossen
Mobiel: 06 46 63 01 21
Email: g.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Peter Vossen
Mobiel:  06 83 533 644
Email: p.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Tips voor betaalbare tijdelijke woonruimte bij een echtscheiding

Als je gaat scheiden is het soms moeilijk om voor jezelf en je ex een woning te vinden. Vaak omdat de financiën het niet toelaten om het gezamenlijk gekochte huis te verlaten. Wie vertrekt er en hoe regel je dat? Dat zijn zaken waar een scheidingsmakelaar in gespecialiseerd is. Hij of zij gaat samen met jullie kijken wat er financieel wel mogelijk is en wat natuurlijk de beste oplossing is voor de kinderen. Hier geven we in ieder geval een paar tips om aan betaalbare woonruimte te komen als de ene partner tijdelijk ergens anders moet gaan wonen.

1. Anti-kraak

Anti-kraak woningen zijn goedkoper dan reguliere woningen. Zij zijn bedoeld om een woning totdat deze gesloopt gaat worden of verkocht bezet te houden zodat de woning niet kan worden gekraakt. Het nadeel is wel dat je vaak niet weet hoe lang je er kan blijven wonen.

2. Oppassen op een leegstaande woning

Particulieren kunnen hun woning tijdelijk verhuren als het moeilijk is hun huis nu te verkopen. Zij laten dan iemand tegen een lage huur in het huis wonen totdat er een koper voor het huis gevonden is. Zo’n huis kan ideaal zijn voor iemand die een tijdelijk onderdak zoekt.

3. Sociale huurwoning

Een goede optie maar vaak zijn er lange wachtlijsten en urgentieverklaringen worden niet meer geaccepteerd om eerder aan de beurt te komen. Toch verschilt het per gemeente en is het zeker de moeite om deze optie te bekijken.

4. Raadpleeg je netwerk

Vraag vrienden, bekenden of familie of ze nog een goede woonruimte weten voor lage maandlasten. Gebruik sociale media als twitter of Facebook om mensen te bereiken. Wie weet is de perfecte tijdelijke woonruimte voor jou dichter bij dan je denkt

Communiceren met je ex-partner

Er zijn van die momenten dat de communicatie maar niet wil vlotten. Zelfs de meest eenvoudige afspraken zijn niet te maken met de andere ouder. Hoe kan dat toch? Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Je vraagt hem/haar alleen of de gymtas meegenomen kan worden. Geen hogere wiskunde, toch?

Nee niet echt, maar daar zit waarschijnlijk ook niet het probleem. Het gaat in communicatie niet zo zeer om wat je “boven de waterspiegel” ziet, maar vooral wat er gebeurt “onder water”. Oftewel je (on)ingevulde behoeftes, je drijfveren etc.  Communiceren doe je “per definitie” met z’n tweeën en als de een niet wil communiceren of doelbewust de communicatie saboteert? Dan gaat het dus nooit lukken! Immers “it takes two to tango”
Maar is de tango de enige dans die je kent? Er zijn vast nog meer variaties te bedenken en een daarvan is dansen in je eentje. Deze vergelijking kun je ook doortrekken naar communiceren, en in het bijzonder naar communiceren met je (ex)partner. Ik schrijf bewust “ex” tussen haakjes omdat ik ervan overtuigd ben dat je met “eenzijdige relatieverbetering”, want dat is waar dit overgaat, ook heel goed je relatie kunt verbeteren en wellicht een scheiding kunt voorkomen!

Maar moet ìk dan alle last op mijn schouders nemen? Nee zeker niet. Waar het omgaat is dat jij de interactie verandert tussen jullie. (Iemand zal toch het initiatief moeten nemen) En daarbij zijn vijf dingen belangrijk:

1. Hoe zie jij je (ex)partner? Staat die dichtbij of ver weg van je? En kijk je op gelijke hoogte naar hem/haar? Of juist op hem/haar neer of tegenop? Door je hiervan bewust te zijn, kun je er ook mee gaan “spelen” door juist je (ex)partner meer op een gelijkwaardiger niveau te plaatsen en eventueel verder weg of juist dichterbij te halen in je beleving. Hierdoor ga je de communicatie anders ervaren.
2. Wat is voor jou belangrijk in de communicatie? En wat wil je eigenlijk bereiken met de communicatie? Wil je alleen informeren? Of wil je je (ex)partner betrekken of misschien wel beïnvloeden / overtuigen?
3. En spreek je wel dezelfde taal? Ben jij altijd heel gedetailleerd iets aan het uitleggen en heeft je (ex)partner het enkel over de hoofdlijnen?
Bijvoorbeeld jij: “Breng je de gymtas van de jongens mee en zorg je ervoor dat het shirt is gewassen en oja de schoenen zijn gebruikt bij de buitengym, dus wil je die wel schoonmaken?” Terwijl je (ex)partner meer spreekt in woorden als “Ze hebben volgende week gym als ze hier bij mij zijn, breng je de tas mee?” Deze verschillen worden ook wel verschillen in “metapropgramma’s” of denkstijlen genoemd. Deze metaprogramma’s herken je vaak in de woorden die iemand gebruikt. Samen met wat jij of je gesprekspartner belangrijk vindt, zijn het de belangrijkste factoren die “onder water” van invloed zijn op jullie communicatie.
4. Verplaats je eens in je (ex)partner. Hoe zou hij bovenstaande punten 1 t/m 3 beantwoorden t.a.v. jullie relatie?  Het is belangrijk om eerst te begrijpen alvorens begrepen te worden. Dat is zoiets als “actie is reactie”…  Dat heb je vast wel eens eerder ervaren!
5. Tot slot is het de kunst om af en toe eens vanaf de zijlijn naar jullie communicatie te kijken.  Wat gaat er goed en wat kan er beter? En wat kan ik hier aan doen? Je stapt dan weer in bij punt 1.
En zo wordt communiceren een voortdurend proces waarbij jijzelf het ritme van de muziek bepaalt waarop jij wil dansen…
Je bewust zijn van je communicatie helpt je om tijdens het scheidingsproces, maar zeker ook daarna, op een effectievere wijze met elkaar om te gaan. Weg met de energielekken en meer begrip voor elkaar!
Een relatietherapeut of mediator helpt jullie actief in het verbeteren van de communicatie. Of het nu gaat om het behouden van de relatie of het invullen van de nieuwe relatie als ex-partners. In beide gevallen is het van belang je zeer bewust te zijn van je communicatie. Je begint iedere dans alleen en met een beetje inspanning kun je al snel weer samen dansen!

Wat als u partner niet van u wilt scheiden?

Als u eenmaal zelf de beslissing heeft genomen te willen gaan scheiden en u dit aan uw partner heeft verteld komt het regelmatig voor dat de partner nog niet zover is. De partner wil dan nog niet scheiden of is hiertoe helemaal niet bereid of niet in staat om mee te werken aan de scheiding.

Als dit u overkomt, kunt u door tussenkomst van een advocaat een eenzijdig verzoek tot scheiding indienen. Een scheiding die op dergelijke wijze tot stand komt is echter niet bevorderlijk voor uw relatie in de verdere toekomst zeker niet wanneer er ook kinderen bij zijn betrokken.

Uw liefdesrelatie is dan wel voorbij maar uw relatie als ouders van de kinderen blijft altijd voortbestaan.
Beter is het om samen met uw partner het gesprek aan te gaan en hem of haar duidelijk te maken waarom u wilt scheiden. Wees vooral eerlijk en duidelijk. Zelf heeft u waarschijnlijk al langere tijd geworsteld met de vraag of u beter kunt gaan scheiden of toch bij elkaar moet blijven. Soms heeft u daarover ook al wel eerder met uw partner gesproken maar heeft het nooit tot een goed gesprek geleid waarbij diepgaand met elkaar is gesproken over jullie relatie en de verwachtingen voor deze relatie.

Gun uw partner de tijd om uw beslissing tot hem of haar door te laten dringen. Stel voor om samen met een mediator te gaan praten. Tijdens een gezamenlijk gesprek kunnen wij u als mediator helpen om duidelijkheid te krijgen over uw beslissing om de relatie te beëindigen en desgewenst de redenen daarvoor. Uw partner zal dit helpen om meer duidelijkheid te krijgen in wat een scheiding voor hem of haar gaat betekenen voor de verdere toekomst.
Pas dan zal de partner in staat zijn om uw beslissing te accepteren en vervolgens met u samen over de gevolgen van uw beslissing te praten. Laat uw partner weten dat u graag samen in onderling overleg de relatie wilt beëindigen, zodat u beiden met zo weinig mogelijk kleerscheuren een nieuwe toekomst tegemoet kunt gaan. Geef aan dat u begrijpt dat het voor hem of haar moeilijk zal zijn om samen goede afspraken te maken, maar dat u dit wel voor iedereen van groot belang vindt.

Als uw ScheidingsMakelaar kunnen wij u beiden behulpzaam zijn om alle zaken helder op een rij te zetten, zodat u samen tot goede beslissingen kunt komen waardoor een scheiding ook een nieuw begin kan zijn voor u beiden.

Waarom moet ons kind een kindverklaring invullen?

Als ScheidingsMakelaar en ouder-kindcoach heb ik dagelijks te maken met ouders van kinderen, die hebben besloten in onderling overleg uit elkaar te gaan. Indien er kinderen vanaf 12 jaar betrokken zijn bij de scheiding dan komt tijdens de besprekingen omtrent het ouderschapsplan het invullen van een kindverklaring ter sprake. Als ouders en kinderen het woord ‘kindverklaring’ horen dan leidt dat regelmatig tot verontwaardiging en opmerkingen zoals: ‘Wat doen ze mijn kind aan?’ Ik leg de ouders en de kinderen dan uit wat een kindverklaring inhoudt en waarom het kind deze moet invullen en ondertekenen. Een kindverklaring bevat de persoonlijke gegevens van het betreffende kind en een aantal vragen welke door het kind, al dan niet in aanwezigheid van zijn/haar ouders, beantwoord mogen worden. Het kind mag zijn wil/wensen aangeven, maar het hangt af van de omstandigheden of alle wensen na de scheiding uitvoerbaar zijn. Ook hierover wordt met het kind gesproken.

Het kind mag het volgende aangeven:

 • Bij wie hij/zij wil blijven wonen
 • Of zijn/haar vader of zijn/haar moeder het ouderlijk gezag over hem/haar moet krijgen of dat zijn/haar ouders allebei het ouderlijk gezag moeten houden.
 • Of hij/zij de omgangsregeling met zijn/haar ouders wil regelen of dat de rechter deze vast moet stellen.
 • Of hij/zij het eens/oneens is met het ouderschapsplan welk door zijn/haar ouders is opgesteld.

De rechter is volgens de wet verplicht om alle kinderen vanaf 12 jaar op te roepen en naar hun mening te vragen. Indien de ouders in onderling overleg uit elkaar gaan dan is het invullen van een kindverklaring voldoende voor de rechter en zijn zij niet verplicht om een gesprek met de rechter aan te gaan. Als de ouders een samenleving zijn aangegaan en dus niet zijn gehuwd zijn de ouders vrij om het ouderschapsplan al dan niet ter bekrachtiging bij de rechtbank in te dienen. In dat geval blijft een kindverklaring dan ook achterwege.

Hoe zit het met partneralimentatie en de wet herziening partneralimentatie?

Regelmatig wordt ons gevraagd hoe het nu toch zit met partneralimentatie. Waarom moet ik partneralimentatie betalen? Hoeveel moet ik betalen? Hoelang moet ik betalen? Hieronder treft u de regels aan, waarmee de rechter rekening zal houden indien hij over het onderwerp partneralimentatie een beslissing zal moeten nemen. Als mediator kunnen wij u bij uw scheiding behulpzaam zijn om samen over de partneralimentatie tot goede afspraken te komen.

WAAROM PARTNERALIMENTATIE?
In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat men in principe aan de ex-partner partneralimentatie verschuldigd is indien deze onvoldoende inkomsten heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Dit geldt indien men gehuwd was of indien men een geregistreerd partnerschap was aangegaan. Voor ex-samenlevers geldt deze wettelijke verplichting niet. De reden voor deze verplichting is gelegen in de eerdere lotsverbondenheid als gehuwden of als geregistreerde partners.

HOEVEEL PARTNERALIMENTATIE?
Voor de hoogte van de partneralimentatie wordt er als eerste gekeken naar de behoefte van de minstverdienende partner. Vervolgens wordt er dan gekeken in hoeverre deze partner daarin zelf kan voorzien. Voor zover deze daarin niet zelf kan voorzien is er dan sprake van behoeftigheid en zal moeten worden bezien of de ex-partner voldoende draagkracht heeft om inde behoeftigheid te kunnen voorzien.

HOE LANG PARTNERALIMENTATIE?
In principe is men nu nog steeds maximaal 12 jaar lang partneralimentatie verschuldigd. Deze duur is korter mits men geen gezamenlijke kinderen heeft en mits men korter dan 5 jaar is gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft. In deze laatste situatie is de duur beperkt tot een periode gelijk aan de duur van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap.

WET HERZIENING PARTNERALIMENTATIE
Eind 2018 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van partneralimentatie zal gaan beperken. Dit wetsvoorstel is echter nog niet door de Eerste Kamer aangenomen en is dus nog niet van kracht.

HOE ZIET HET WETSVOORSTEL ERUIT?
De hoofdregel luidt: De duur van de partneralimentatie wordt beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk of van het geregistreerde partnerschap met een maximum van 5 jaar.

Hierop zijn echter de volgende 3 uitzonderingen:

 • Als men gaat scheiden en de kinderen zijn jonger dan 12 jaar dan eindigt de partneralimentatie zodra het jongste kind 12 jaar wordt.
 • Als men minimaal 15 jaar is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan en de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar jonger is dan de toepasselijke AOW-gerechtigde leeftijd dan geldt de duur van de alimentatieverplichting (maximaal 10 jaar) tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de alimentatiegerechtigde.
 • Als men minimaal 15 jaar is gehuwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan en de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is bij de inwerkingtreding van de wet dan geldt een duur van 10 jaar. 

OVERGANGSRECHT. VOOR WIE GAAT HET WETSVOORSTEL GELDEN?
Dit nieuwe wetsvoorstel zal uitsluitend gelden voor diegenen die na het van kracht worden van de wet gaan scheiden. Is men reeds gescheiden dan blijft de eerder overeengekomen partneralimentatie onverkort van kracht.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien & Peter Vossen – scheidingsmakelaar in Gelderland
Gozien Vossen
Mobiel 06 46 63 01 21
Email g.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Peter Vossen
Mobiel  06 83 533 644
Email p.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Kiest ú of kiest uw kínd voor co-ouderschap?

Al 10 jaar hebben wij als mediator, scheidingsmakelaar en ouder-kindcoach dagelijks te maken met mensen die uit elkaar gaan en zich daarbij zorgen maken over de zorgverdeling voor hun kinderen als gevolg van de scheiding.

In een onlangs verschenen artikel over co-ouderschap in de Volkskrant met als kop: ‘Permanent pendelen tussen twee ouders, wat doet dat met kinderen?’ wordt aan de hand van de resultaten van onderzoeken het co-ouderschap onder de loep genomen. Zie hiervoor: https://www.volkskrant.nl/mensen/permanent-pendelen-tussen-twee-ouders-wat-doet-dat-met-kinderen-~bba38d4f/

Wat wij met deze blog over willen brengen is dat co-ouderschap in veel gevallen uitstekend werkt, maar dat het ook anders kan zijn.

Kies een zorgverdeling die bij u en de kinderen past!

Als ouders uit elkaar gaan is het van groot belang dat er een zorgverdeling wordt afgesproken die bij de ouders én bij de kinderen past.

Dat kan bijvoorbeeld een zorgverdeling zijn waarbij de ene ouder meerdere dagen voor de kinderen zorgt dan de andere ouder of een zorgverdeling waarbij de kinderen ongeveer de helft van de tijd door de ene ouder en ongeveer de helft van de tijd door de andere ouder worden verzorgd.

U mag zelf bepalen welke zorgverdeling het beste bij u én de kinderen past.

Wat aIs:

 1. beide ouders de voorkeur geven aan co-ouderschap?
 2. één van de ouders co-ouderschap wenst en de andere ouder niet?
 3. niet alle kinderen co-ouderschap wensen?
 4. de ouders co-ouderschap wensen maar de kinderen niet?

Als beide ouders co-ouderschap wensen en samen hierover sociale en financiële afspraken kunnen maken dan is dat uiteraard plezierig voor beide ouders.

Maar wat als maar één van de ouders of maar één van de kinderen co-ouderschap wenst?

Dan is het van groot belang dat u elkaar de ruimte geeft om aan te geven waarom de ander liever een andere zorgverdeling wenst. Probeer samen een oplossing te vinden waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Als één van de kinderen niet wil en de andere wel dan kunt u co-ouderschap voor het ene kind afspreken en voor het andere kind een verdeling afspreken die beter bij de ouders en het betreffende kind past.

Bovendien zouden de kinderen aan kunnen geven dat zij helemáál geen co-ouderschap wensen.

Ook dan is het van belang om samen hierover te praten. Ouders kunnen totaal andere redenen hebben om voor co-ouderschap te kiezen dan kinderen. Denk hierbij aan de mogelijkheid dat de scheiding een verstoring van het sociale leven kan betekenen voor uw kinderen.

Betrek de kinderen zoveel en zo vroeg mogelijk bij de afspraken m.b.t. het ouderschapsplan. Zij hebben dikwijls heel goede ideëen!

Als wij de ouders vragen waarom zij bijvoorbeeld voor co-ouderschap kiezen dan komen zij onder andere met de volgende argumenten:

‘dan raak ik mijn kinderen tenminste niet kwijt!’

‘dan hoef ik als we zijn gescheiden minder kinderalimentatie te betalen!’

‘dan hebben we een groot belastingvoordeel!’

‘dan weet ik tenminste zeker dat ik controle heb over de uitgaven voor de kinderen!’

‘dan zorgt de ouder voor het kind op wiens/wier naam hij/zij staat ingeschreven bij de Basis Registratie Personen (BRP)!’

‘de extra en/of onvoorziene kosten worden na de scheiding sowieso door ons door de helft gedeeld!’

Bovenstaande argumenten kunnen spelen bij ouders die onvoldoende zijn geïnformeerd over de mogelijkheden bij scheiding of bij ouders die meer oog hebben voor de financiële gevolgen van de scheiding dan voor het welzijn van de kinderen.

Denk aan de kwaliteit en niet aan de kwantiteit van een zorgverdeling!

Hoe komt u tot een zorgverdeling welke het beste past bij u en uw kinderen?

Door eerst uw wensen en (afhankelijk van de leeftijd van uw kinderen) die van uw kinderen met elkaar te bespreken. Kies dan een zorgverdeling waar iedereen zich in kan vinden. Al zal iedereen misschien niet helemaal ‘zijn zin hebben gekregen’.

Denk hierbij vooral aan de praktische uitvoering van een zorgverdeling.

Als ouders heeft u beiden het recht op omgang met de kinderen. Het zijn uw kinderen!

Kiest u voor co-ouderschap waarbij de kinderen de ene week bij de ene ouder zijn en de andere week bij de andere ouder dan is het van belang dat u rekening houdt met de leeftijd en de wensen van de kinderen. De kinderen kunnen u heel erg missen en andersom zal het niet anders zijn!

Hoe zou u het vinden om elke week te moeten verkassen en dat jarenlang?

Sommige kinderen hebben meer behoefte ‘aan een vaste stek’, maar willen wel graag de vrijheid hebben om van de ene ouder naar de andere ouder te gaan zonder dat zij hun ouders hierin tekortdoen.

Weer andere kinderen willen ‘geen gezeul met de tassen’.

Wat wij met deze blog over willen brengen is dat co-ouderschap in veel gevallen voor alle betrokkenen uitstekend werkt, maar dat in andere gevallen een andere zorgverdeling misschien veel beter past bij de situatie na de scheiding!

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien & Peter Vossen – scheidingsmakelaar in Gelderland
Gozien Vossen
Mobiel 06 46 63 01 21
Email g.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Peter Vossen
Mobiel  06 83 533 644
Email p.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Indexering alimentatie per 1-1-2019

Per 1 januari a.s. behoren de bedragen van de kinderalimentatie en van de eventueel overeengekomen partneralimentatie te worden verhoogd. Deze verhoging houdt rekening met de stijging van de kosten van het levensonderhoud. Het percentage waarmee de bedragen moeten worden verhoogd bedraagt 2% en dit is in november jl. door de Minister van Justitie en Veiligheid vastgesteld. Wilt u weten wat u moet gaan betalen of wat u dient te ontvangen dan kunt u dit controleren op de onderstaande site: https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/

Indien in voorgaande jaren de alimentatie niet is aangepast dient dit alsnog te worden gedaan. U kunt dit tot 5 jaar terug alsnog vorderen. Voor de berekening daarvan kunt u de bovengenoemde site eveneens raadplegen.

Indien er sprake is van gewijzigde omstandigheden na de oorspronkelijke vaststelling van de verschuldigde alimentatie kan het zinvol zijn om een herberekening te laten maken. Aanleiding hiervoor zijn onder meer:

 • Inkomstendaling en/of inkomensstijging;
 • Verandering in de zorgverdeling voor de kinderen;
 • Het gaan samenwonen van de alimentatieontvanger;
 • De geboorte van een kind uit de nieuwe relatie.

Aan de hand van een herberekening die wij voor u kunnen opmaken kunt u dan in onderling overleg, mits uw ex-partner daartoe bereid is, nieuwe afspraken maken. Lukt dit niet dan kunt u wellicht met behulp van ons als mediator toch in overleg met uw ex-partner tot een oplossing komen. Staat uw ex-partner daar niet voor open dan kunt u dit via een advocaat proberen te bereiken. Als laatste mogelijkheid om tot een aanpassing te komen kunt u een advocaat inschakelen om namens u een verzoek tot herziening van de alimentatie in te dienen bij de rechtbank. De rechter zal daarover dan een beslissing nemen.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien & Peter Vossen – scheidingsmakelaar in Gelderland
Gozien Vossen
Mobiel 06 46 63 01 21
Email g.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Peter Vossen
Mobiel  06 83 533 644
Email p.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Wat is belangrijk om te weten?

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Volg ons

© 2003 - De ScheidingsMakelaar

Website by: Curves n' Colors
Kosteloze kennismaking aanvragen