we staan voor u klaar
030 23 45 250
schrijf je in voor de nazorgnieuwsbrief
 nieuwsbrief

Categorie: Blogs

Uw financiële situatie na de scheiding

Als u gaat scheiden heeft dat doorgaans grote financiële gevolgen voor u en uw partner. Ieder heeft na de scheiding alleen nog zijn of haar eigen inkomen waardoor uw financiële situatie drastisch kan veranderen.

Indien de minstverdienende partner onvoldoende inkomen heeft om van te kunnen leven en het niet lukt om meer te gaan verdienen is deze vervolgens aangewezen op financiële ondersteuning van de ex-partner (partneralimentatie). Indien de ex-partner daarvoor onvoldoende draagkracht heeft komt men vervolgens mogelijk in aanmerking voor bijstand.
Als u straks gescheiden bent is het goed mogelijk dat eventuele toeslagen welke u al ontving hoger zullen uitvallen. Voor de hoogte van de toeslagen wordt er dan namelijk geen rekening meer gehouden met het gezamenlijke inkomen van u en uw ex-partner maar alleen met het inkomen van uzelf. Indien u daarna weer samen gaat wonen met een nieuwe partner wordt het inkomen van hem of haar wel meegenomen in de berekening voor de hoogte van de toeslagen.

Als ScheidingsMakelaar kunnen wij u tijdens onze gesprekken hierover informeren. Bij de bepaling van de eventuele alimentatie komen deze zaken vanzelfsprekend ook aan de orde zodat u zicht krijgt op uw persoonlijke financiële toekomst.
Voor uitgebreide informatie over alle mogelijke toeslagen en de voorwaarden waaraan u moet voldoen kunt u terecht op de site van de Belastingdienst via www.toeslagen.nl waar u ook zelf een proefberekening kunt maken.

Scheiden en de belastingaangifte

Wanneer je net gescheiden bent en belastingaangifte moet doen, komt er veel op je af. Je krijgt te maken met allerlei regels rondom fiscaal partnerschap, partneralimentatie en toeslagen. Wanneer je samen een woning hebt (gehad), wordt het nog ingewikkelder. Ik raad mensen altijd aan om, zeker over het jaar van scheiding, de aangifte door een belastingexpert te laten doen.

Om niet voor verrassingen te komen staan, is het belangrijk om tijdens het scheidingsproces goed te kijken naar de toekomstige financiële situatie. Door te kiezen voor goede begeleiding bij de scheiding, wordt veel werk uit handen genomen, kun je niks vergeten, zijn de mogelijkheden duidelijk en weet je hoe je er straks (financieel) voor staat. Wanneer ik mensen begeleid bij hun scheiding, kijk ik ook altijd mee wat ze aan belasting moeten betalen en welke toeslagen aangevraagd kunnen worden, zodat beiden weten wat ze per maand te besteden hebben. Soms kunnen mensen ook hogere toeslagen krijgen door tijdens de scheiding zaken anders te regelen.
Vaak is het interessant om gelijk na de scheiding een voorlopige belastingaanslag in te vullen. Als je bijvoorbeeld partneralimentatie betaald, kun je maandelijks alvast een belastingteruggave krijgen. In Nederland wordt er bij 1 op de 6 scheidingen partneralimentatie afgesproken, het gemiddelde bedrag is €900 bruto per maand. Als de alimentatiebetaler in dat geval 40,4% belasting betaald, betekent dat een maandelijkse teruggave tot wel €363; nog los van eventuele hypotheekrenteaftrek of toeslagen. Ook als je partneralimentatie ontvangt, kun je soms beter al iedere maand de belasting daarover betalen, in plaats van een hoog bedrag achteraf in 1x.

Milou Scholtes begeleidt mensen die in onderling overleg, in het belang van de kinderen en zonder dure advocaten willen scheiden. Het uitgangspunt is altijd wat mensen willen voor hun toekomst, omdat je alleen zo toekomstgerichte afspraken kunt maken. Meer informatie of een gratis adviesgesprek?

Huwelijkse voorwaarden en dan

Een meerderheid van de 2de kamer is er voorstander van dat indien partners gaan trouwen standaard huwelijkse voorwaarden van toepassing zijn.

In Nederland is het gebruikelijk dat mensen in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Dit betekent dat je alle bezittingen en alle schulden samen deelt. Als je dat niet wilt moet je voordat je gaat trouwen bij een notaris huwelijkse voorwaarden laten opstellen.

Er bestaan verschillende vormen van huwelijkse voorwaarden. Bij koude uitsluiting is er niets gemeenschappelijk en blijft alles gescheiden. Dit kan bijvoorbeeld verstandig zijn als een van beide partners grote schulden heeft. Als het niet de bedoeling is om alles voor de volle 100% uit te sluiten worden er vaak verrekenbedingen opgenomen. Er worden dan afspraken gemaakt voor eventuele tussentijdse verrekeningen met elkaar over wat er overblijft van ieders inkomen na betaling van de gezamenlijke lasten van de huishouding.

In mijn echtscheidingspraktijk word ik er als mediator regelmatig mee geconfronteerd dat cliënten wel op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd maar dat men zich er geenszins van bewust is wat dit feitelijk betekent. Men denkt dan dat alles met het maken van de huwelijkse voorwaarden prima is geregeld en dat de scheiding dan ook voor wat betreft de financiële afwikkeling gemakkelijk kan worden afgehandeld. Helaas blijkt dan pas bij de scheiding dat men zich nooit heeft gerealiseerd dat de in de huwelijkse voorwaarden vastgelegde afspraken dienen te worden nageleefd. Gevolg is dat er veelal toch met elkaar over veel zaken afgerekend moet worden alsof men in gemeenschap van goederen is gehuwd.

Hoe red ik mijn relatie?

Relaties zijn niet altijd voor het leven. Mensen scheiden steeds vaker. Dit brengt veel ellende met zich mee voor alle betrokkenen en niet in de laatste plaats ook voor de betrokken kinderen. In sommige gevallen is een scheiding de beste oplossing, omdat partners echt niet meer met elkaar verder kunnen. Toch kunnen sommige relaties ook gered worden als mensen openstaan voor hulp.

Hoe red ik mijn relatie?
Relatietherapie kan een goede methode zijn om een relatie uit het slop te halen. Een neutraal en ervaren psycholoog kijkt naar de problemen zonder partij te kiezen voor een van beide partners. Deze neutrale blik kan net hetgeen zijn dat je samen nodig hebt om de relatie weer op de juiste koers te zetten.
Soorten relatietherapie
Er zijn verschillende vormen van relatietherapie. Allemaal hebben ze tot doel een slecht lopende relatie weer tot een werkende relatie te maken. Over het algemeen worden de volgende vormen onderscheiden:

– Psychoanalytische relatietherapie – onverwerkte trauma’s die een relatie in de weg staan spelen hierbij een rol.

– Gedragstherapie- de focus ligt hier meer op het gedrag van de partners en hoe dat te veranderen zodat men weer op een liefdevolle wijze met elkaar omgaat.

– Oplossingsgerichte therapie – hoe zou je willen dat je relatie eruitziet en hoe kan je dat bereiken?

Kan relatietherapie mijn relatie redden?
Het slagen of falen van relatietherapie is niet te voorspellen. Het ligt volledig aan de ernst van de situatie en of partners snel of pas laat hebben ingegrepen. Dat het mensen kan helpen hun relatie weer op de rails te krijgen is wel bewezen. Relatietherapie kan een redding zijn en het zou zonde zijn als je later moet constateren dat je niet alles geprobeerd hebt om je relatie te redden.

Scheiden of blijven?

Blij dat Valentijnsdag voorbij is? De hele wereld lijkt verliefd, maar ben je zelf wel gelukkig in je relatie? Misschien loop je zelfs al een tijd rond met de vraag of je wilt scheiden of niet. Dat blijft een vreselijk moeilijke beslissing.

Mensen doen er vaak jaren over voordat ze besluiten uit elkaar te gaan. De eerste stap naar het onbekende wordt vaak uitgesteld. Er zijn veel onzekerheden: waar ga ik wonen? Kan ik in mijn eigen levensonderhoud voorzien? Welke gevolgen heeft het voor de kinderen? Hoe is het om alleen te leven? Vind ik ooit weer een leuke partner? Veel stellen blijven om die redenen maar doormodderen. Vooral als er kinderen zijn. De vraag blijft natuurlijk wat voor kinderen het beste is: twee ouders die een liefdeloze relatie hebben (vaak met ruzies of gespannen zwijgen) of twee ouders die op een goede manier scheiden en beiden een nieuw begin maken?

Soms wordt de knoop pas doorgehakt als er een “ander” in beeld komt. Dan lijkt er geen weg meer terug. Het scheidingsproces zelf wordt hierdoor niet eenvoudiger: wraak, wantrouwen en jaloezie zijn niet de beste ‘raadgevers’, maar ook uit schuldgevoelens nemen mensen nogal eens beslissingen waar ze later spijt van krijgen. De communicatie is vaak slecht, terwijl er juist belangrijke afspraken gemaakt moeten worden over de toekomst.

Professionele begeleiding is belangrijk als je samen op een goede manier wilt scheiden, zo krijg je ook snel duidelijkheid over jullie toekomstige financiële (woon)situatie. Goede begeleiding kan veel ellende voorkomen, voor uzelf en voor uw kinderen.

Erfenis en scheiding: 6 redenen om goed naar uw testament te laten kijken

1. In sommige testamenten worden partners bij naam genoemd als erfgenaam. Indien u de laatste wil niet aanpast, zal de ex-partner erfgenaam blijven.

2. Er kan geruime tijd verstrijken voordat u daadwerkelijk gescheiden bent. Wanneer een testament niet is aangepast, blijft de aanstaande ex-partner erfgenaam. Aanpassing van het testament gedurende de scheidingsprocedure is aan te raden! (Let op! Voor de belastingwetten en het huwelijksvermogensrecht is al geen sprake meer van een partner als het scheidingsverzoek is ingediend en de partners niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven.)

3. Minderjarige kinderen die een erfenis ontvangen zijn handelingsonbekwaam en kunnen de nalatenschap niet zelf afwikkelen. Wanneer er niets is geregeld, dan betekent dit dat uw ex-partner, als wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige kinderen, de nalatenschap gaat afwikkelen en zich gaat bemoeien met uw uitvaart, uw financiën, de verkoop van uw spullen, etc. Dit kunt u voorkomen door een executeur te benoemen die deze taken op zich zal nemen.

4. Indien een minderjarig kind van u erft, zal uw ex-partner, als ouder, het beheer voeren over het erfdeel en kan derhalve beschikken over het vermogen dat u uw kind heeft nagelaten. Door het benoemen van een bewindvoerder wordt het erfdeel door een ander dan uw ex-partner beheerd, gedurende de minderjarigheid van uw kind. Wanneer u twijfels heeft of uw kind bij het bereiken van de 18 jarige leeftijd verstandig genoeg met geld om zal gaan, kunt u de periode van bewindvoering nog wat oprekken tot een latere leeftijd (bijvoorbeeld 25).

5. Indien een (minderjarig) kind van u een erfenis ontvangt en vervolgens zelf onverhoopt komt te overlijden, en dit kind heeft geen partner en/of eigen (klein)kinderen, dan erft uw ex-partner als ouder van het kind. Op die wijze komt een deel van uw vermogen via uw kind alsnog terecht bij uw ex-partner. Door het opnemen van een tweetrapsmaking zorgt u ervoor dat het erfdeel van uw kind niet bij uw ex-partner terecht komt, maar bij de andere kinderen of bij iemand anders.
6. Komt u gelijktijdig met uw partner te overlijden of heeft u als enige het ouderlijk gezag over uw minderjarige kind(eren), dan is er niemand die het gezag uitoefent. De kantonrechter zal een voogd benoemen, tenzij u er zelf bij testament een hebt benoemd.

Neem voor meer informatie contact op met een nalatenschapsmakelaar bij u in de buurt. Kijk hier voor een stappenplan bij scheiden

De toekomst van scheiden in Nederland

13 jaar geleden heeft De ScheidingsMakelaar ‘het scheiden in goed overleg’ op de kaart gezet in Nederland. De ScheidingsMakelaar maakte het mogelijk om tegen een vast tarief in een aantal gesprekken onder begeleiding van één contactpersoon te scheiden. Dit was toentertijd een revolutie in scheidingsland, dat voornamelijk bestond uit advocaten die een van de twee partijen vertegenwoordigden. De enorme toename van het aantal scheidingen dateert echter niet van tien jaar terug, maar begon al rond 1980.

Ruim 60 jaar scheiden in Nederland

In 1982 steeg het aantal echtscheidingen per jaar al naar zo’n 25.000. Sinds die tijd bleef het aantal scheidingen schommelen rond de 30.000. Allerlei factoren kunnen voor die stijging worden aangewezen. Feminisme, secularisatie en economische voorspoed maakten het individu steeds losser van traditionele gemeenschapsbanden. De volgende factoren worden over het algemeen als belangrijk gezien:

• De opkomst van de verzorgingsstaat maakte de vrouw minder afhankelijk, omdat haar een bestaansminimum werd gegarandeerd.

• Secularisatie, de afname van het belang van het geloof in het leven van mensen.

• Herziening van de wet echtscheiding (1971) maakte het gemakkelijker om te scheiden.

• Economische voorspoed en grotere arbeidsparticipatie van de vrouw.

Van advocaat naar bemiddelaar

Jarenlang werd de scheidingsmarkt voornamelijk bevolkt door advocaten die een van de partijen bijstonden. Een advocaat wil ‘van nature’ het hoogst haalbare voor zijn cliënt. Daardoor komen de partijen tegenover elkaar te staan. Dat kan een echtscheidingsprocedure in sommige gevallen onaangenaam lang en kostbaar maken. Een bemiddelaar die beide partners bijstaat bij belangrijke keuzes, hen gezamenlijk naar goede afspraken begeleidt en die de kinderen vooropstelt, is het uitgangspunt van De ScheidingsMakelaar. Dat bleek een schot in de roos. De ScheidingsMakelaar groeide in korte tijd uit tot een landelijke organisatie met in elke regio een scheidingsmakelaar.

De toekomst van scheiden

De laatste jaren neemt het aantal huwelijken af. Steeds meer mensen wonen ongehuwd samen met kinderen, waardoor er op den duur minder echtscheidingen zullen zijn. Toch zal het belang van de dienstverlening van De ScheidingsMakelaar niet afnemen. Ook voor samenwoners is het belangrijk, dat zij de zaken goed regelen. De ScheidingsMakelaar zal de nadruk blijven leggen op ‘scheiden in goed overleg’, omdat dat de beste basis vormt voor een nieuw begin na een scheiding. Wij staan ook de komende tien jaar weer klaar voor onze klanten

Kijk voor meer informatie over scheiding naar ons stappenplan.

Hoe lang duurt zo’n scheiding eigenlijk?

Een veel gestelde vraag aan het begin van een scheidingstraject is ‘hoe lang gaat het duren?’. De achterliggende gedachte is vaak: “De boedel verdelen, afspraken maken over de woning en als er kinderen beneden de 18 jaar zijn, een ouderschapsplan. Hoe moeilijk kan het zijn?” Als ik kijk naar de mensen die ik bemiddel, zie ik dat de personen die deze vraag aan het begin van het traject stellen er veelal het langst over doen.

Scheidingsmelding
De voortgang van het scheidingstraject is afhankelijk van meerdere factoren. Een belangrijke factor is de scheidingsmelding. Hoe en wanneer is deze gedaan? De partner die de scheidingsmelding doet (“Ik wil scheiden”), is vaak verder in het traject dan de andere partner die de boodschap krijgt. De ontvanger staat als het ware aan het begin en zal de boodschap nog moeten verwerken. Voor de een (de ontvanger) zal een scheidingstraject eerder te snel gaan, terwijl het voor de partner die de scheidingsmelding heeft gedaan eerder te langzaam zal gaan. Dit verschil in snelheid vergt aandacht en schakeling. De partners zullen moeten leren te kijken naar elkaars processen en er begrip voor proberen te krijgen.

Gemiddelde duur scheiding

Gemiddeld duurt een traject vanaf het begin (inventariseren) tot het einde (de ondertekening van de stukken) een maand of drie, vier. Daarna is er nog het rechtbanktraject van gemiddeld zes tot acht weken (indien er sprake is van een huwelijk/geregistreerd partnerschap of indien er een ouderschapsplan naar de rechtbank dient te gaan).

Niet te lang stilstaan, maar…

Het is niet onbegrijpelijk dat mensen niet al te lang bij een scheiding stil wensen te staan. Zij willen graag beginnen aan hun nieuwe start. Het is mede om die reden niet leuk om steeds met de neus op de feiten te worden gedrukt en bezig te zijn met het verleden. Echter als het convenant eenmaal bij de rechtbank is geweest kan het niet meer zomaar aangepast te worden.

Goed over alles nadenken is belangrijk. Tijdens het scheidingstraject hebben partners de mogelijkheid om de verdeling goed te regelen, om duurzame afspraken te maken over pensioenen, alimentatie en zeker ook hoe in de toekomst om te gaan met de zorg voor de kinderen en…. natuurlijk de vraag: “Wat te doen met de woning?”

Alles was al geregeld

Een geruime tijd geleden werd ik benaderd door een echtpaar. Zij hadden zelfs alles al in onderling overleg geregeld. Het enige wat er nog moest gebeuren was het maken van een alimentatieberekening betreffende kinder- en partneralimentatie. Uiteraard is mijn eerste vraag of men beseft dat een enkele alimentatieberekening vaak niet voldoet. “We hebben het in goed overleg zelf geregeld, dit is het enige wat we nog nodig hebben,” was het antwoord. Ook op doorvragen van mijn kant werd iedere verdere hulp afgeweerd. “Alleen graag een berekening dus”. Zo gezegd, zo gedaan. Na aanlevering van de gevraagde gegevens kregen ze van mij een berekening aangaande de kinder- en partneralimentatie toegestuurd. Men was tevreden en bedankte me vriendelijk.

Vier maanden later

Een maand of vier later had ik dezelfde persoon weer aan de telefoon. Een van hen wilde toch eigenlijk wat aanpassingen doen in het echtscheidingsconvenant aangaande de termijn van de partneralimentatie en ook bij het ouderschapsplan waren bedenkingen gerezen. Op mijn vraag of alles al bij de rechtbank was geweest kreeg ik een positief antwoord. De scheiding was al een paar maanden geleden ingeschreven. De andere (inmiddels ex-)partner wilde niet meewerken aan het wijzigen van de eerder gemaakte afspraken. Op de vraag of ik kon helpen, was het enige wat ik kon aangeven, ‘enkel als de ex-partner nog met u om de tafel wil gaan zitten om het een en ander te bespreken’. Spijtig genoeg was dit niet het geval. “Dan ga ik nu maar naar een advocaat,” was het antwoord.

Het is natuurlijk altijd de vraag of deze mensen, indien ze meer tijd aan hun scheidingstraject hadden besteed, wel tot duurzame afspraken zouden zijn gekomen. Meer tijd op zichzelf is niet voldoende, het gaat om de informatie, het doorspreken van de mogelijkheden, jezelf afvragen waarom je het op deze manier wil regelen … Dat is wat we bij De ScheidingsMakelaar doen: Mensen bewust maken van het effect van hun afspraken. Altijd met de hoop dat ze in de toekomst het alsnog samen weer kunnen regelen.

Kijk voor meer informatie over scheiding naar ons stappenplan.

Internetscheiding

Als ScheidingsMakelaar regelen wij samen met u uw scheiding voor een van tevoren met u afgesproken vast bedrag waardoor u precies weet wat de scheiding u gaat kosten. Cliënten schrikken soms van deze kosten.

Immers op internet heeft men gelezen dat men voor niets of voor bijna niets kan scheiden. Indien u echter uw scheiding duurzaam goed wilt regelen vergt dit meer dan alleen het invullen van een concept convenant en concept ouderschapsplan, dat u bij een op internet aangeboden scheiding wordt gepresenteerd en waarbij u uit meerkeuze mogelijkheden maar zelf uw keuze moet bepalen zonder dat u misschien goed begrijpt wat de verschillen tussen de mogelijkheden voor u uiteindelijk zullen betekenen.

Als ScheidingsMakelaar kijken wij samen met u wat in uw specifieke situatie voor u belangrijk is. De kosten voor uw scheiding stellen wij vast aan de hand van uw specifieke situatie en uw behoefte aan begeleiding. Wij vinden het belangrijk dat uw scheiding op een duurzame wijze is geregeld en dat u niet later voor ongewenste en mogelijk kostbare verrassingen komt te staan. Scheiden met behulp van De ScheidingsMakelaar behoeft dus zeker geen duurkoop te zijn maar kan ook voor u goedkoop zijn.

Misschien kunt u de scheiding niet betalen omdat u geen of weinig inkomen heeft en ook geen of maar weinig vermogen. U zou dan aanspraak kunnen maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. De overheid neemt dan het grootste deel van de kosten voor haar rekening. De advocaat of mediator vraagt dan voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand een zogenaamde toevoeging aan en als men daarvoor in aanmerking komt betaalt men dan slechts een geringe eigen bijdrage aan de betreffende advocaat of mediator naast een verlaagd griffierecht voor het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank. De advocaat of mediator wordt dan door de overheid betaald.

Ook wij als ScheidingsMakelaar kunnen u als MfN-registermediator met als specialisatie familiemediation met het aanvragen van een toevoeging behulpzaam zijn. Aangezien de overheid mediation stimuleert en voor mediator lagere vergoedingen behoeft uit te keren dan aan de advocatuur zijn de voor een mediator verschuldigde eigen bijdragen bovendien aanmerkelijk lager dan voor een advocaat.

Gelukkig gescheiden

Gelukkig nieuwjaar! hoor je nu overal. Maar wat als je gaat scheiden of net gescheiden bent? Dan lijkt een gelukkig jaar misschien heel ver weg. Volgens ScheidingsMakelaar Milou Scholtes hoeft dat niet zo te zijn. Zij begeleidt mensen bij het maken van goede afspraken rondom de scheiding. Want goede afspraken vormen de basis van een nieuwe toekomst.

Bij een scheiding komt heel veel kijken. De belangrijkste onderwerpen zijn de kinderen, wonen en de financiën. Een ScheidingsMakelaar legt uit wat de wettelijke regels zijn, wat de financiële consequenties zijn van beslissingen, of er belastingvoordelen te behalen zijn en tenslotte wat voor jullie handige oplossingen zijn.

Er is veel aandacht voor de kinderen. Naast het (verplichte) ouderschapsplan wordt heel praktisch gekeken hoe de ouders straks “samen” de kinderen op gaan voeden.
Er wordt ook uitgebreid gesproken over de wensen en mogelijkheden voor de woning. Gelukkig is er vaak meer mogelijk dan men denkt. De financiën blijft een lastig onderwerp. Het moet natuurlijk verdeeld worden, maar hoe? Het gaat hierbij om de verdeling van de financiële bezittingen, maar ook om de verdeling van het inkomen, oftewel de alimentatie. Samen gaan we op zoek naar een oplossing waarbij ieder weer goed verder kan. Met goede afspraken weet je waar je aan toe bent en kun je een nieuw, gelukkig leven op gaan bouwen.

We zijn eruit. Laat de Kerst maar komen!

Veel mensen verheugen zich op het kerstfeest met een gezellig samenzijn en met voorbereidingen voor o.a. gezamenlijke etentjes en logeerpartijen. Kortom een relaxte periode.

Toch zullen anderen om allerlei redenen daar anders over denken of misschien wel anders over móeten denken. Zij zijn in die periode juist verdrietig en voelen zich eenzaam.
Eén van de redenen zou kunnen zijn, dat ze dit jaar voor het eerst na 15 jaar de voorheen zo gezellige kerstavond en vooral 1e of 2e kerstdag alléén door moeten brengen. Alléén? Ja, zonder kinderen en zonder zijn of haar ex-partner.

Als partners besluiten uit elkaar te gaan is het belangrijk dat je goede praktische afspraken maakt, zodat alle betrokkenen weten waar ze rekening mee moeten houden.

Als er kinderen bij zijn betrokken zijn die goede praktische afspraken van groot belang. Kleine kinderen kunnen die afspraken zelf niet maken en vertrouwen blindelings op hun ouders. Pubers en jong volwassenen hebben hun eigen wensen en vooral hun eigen agenda!

Overleg vroegtijdig, zodat betrokkenen de ruimte krijgen om tot afspraken te komen waar allen zich in kunnen vinden. Al breng je dan kerstavond en 1e kerstdag zonder de kinderen door dan zal het verdriet minder zijn en zou het goede gevoel kunnen overheersen. 2e Kerstdag zijn de kinderen namelijk bij jou!

Goed overleg kan dus ook gewoon leiden tot de volgende app welke ik onlangs ontving van een eerder zo verdrietige vader:

‘We zijn eruit. Laat de Kerst maar komen!’

Gescheiden? Tips voor fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling

De feestdagen zijn na een echtscheiding niet meer hetzelfde. Oude familiegewoontes zijn niet meer vanzelfsprekend. Toch wil je graag met je familie Kerstmis, Sinterklaas of oud en nieuw vieren. Daarom vijf tips voor gezellige feestdagen.

1. Plan de dagen goed vooruit

Een duidelijk overzicht van wie waar is kan ongemakkelijke of vervelende wisselmomenten voorkomen.

2. Zorg voor een feestelijke tijd.

Versier het huis, nodig familie en vrienden uit, ga leuke dingen doen, eet, drink en maak plezier. Probeer er ondanks de nieuwe situatie het beste van te maken voor jezelf en de kinderen.

3. Gun elkaar tijd met de kinderen

Ook al is het natuurlijk moeilijk om niet met ze samen te zijn. Probeer discussie te vermijden en de tijd met de kinderen eerlijk te verdelen.

4. Wees aardig voor elkaar

Zeg geen onaardige dingen over elkaar waar de kinderen bij zijn. Dit geldt natuurlijk ook voor de tijd na de feestdagen.

5. Doe niet alles twee keer

Kinderen van gescheiden ouders moeten vaak alles twee keer doen. Twee keer naar de kerk, twee keer naar de intocht van Sinterklaas, twee keer dit, twee keer dat. Leg geen onnodige druk op de kinderen om overal op te dagen en vrolijk te zijn.

Dag van de scheiding bij De ScheidingsMakelaar

5 tips om een (echt)scheiding in goed overleg te laten verlopen

15 september is het weer zover: de dag van de scheiding. Scheidingskantoren in heel Nederland openen hun deuren om mensen van vrijblijvend advies te voorzien. Uitgangspunt van deze dag is de maatschappelijke problemen rond scheiden onder de aandacht te brengen en mensen te adviseren hoe zij tot een zorgvuldige echtscheiding kunnen komen.

Bij De ScheidingsMakelaar is iedereen heel het jaar welkom voor een vrijblijvend adviesgesprek, maar wij vinden het ook belangrijk om het belang van scheiden in goed overleg op de dag van de scheiding te blijven onderstrepen.

Daarom geven we hier vijf tips om een scheiding in goed overleg te laten verlopen.

Doe de melding van de scheiding aan je partner in een persoonlijk gesprek zonder dat de kinderen daarbij aanwezig zijn.
Vertel met elkaar aan alle kinderen tegelijkertijd dat jullie willen scheiden. Bereid het gesprek samen voor en laat het overkomen dat jullie allebei achter deze beslissing staan.
Wanneer er heftige ruzies ontstaan, probeer dan op tijd afstand van elkaar te nemen.
Zoek niet voortdurend naar wie gelijk heeft, maar denk na welk aandeel jezelf in de ontstane problemen hebt.
Schakel op tijd een scheidingsbemiddelaar in, zodat u op neutraal terrein onder begeleiding van een deskundige de scheiding kunt bespreken.
Kijk voor meer informatie over scheiding naar ons stappenplan.

Zeven tips voor partneralimentatie

Partneralimentatie is een heikel punt. Bij 1 op de 6 scheidingen kent de rechter partneralimentatie toe in Nederland. De betaler is in 99 procent van de gevallen een man. Bij scheidingsbemiddeling is het uitgangspunt om er in goed overleg uit te komen. Hoe voorkomt u dat de partneralimentatie een struikelblok wordt bij uw echtscheiding? Hierbij zeven tips van De ScheidingsMakelaar.

Tip 1: de trema normen

De ScheidingsMakelaar berekent alimentatie veelal op basis van de Tremanormen (de algemeen gebruikelijke normering). Als beide (ex)partners de achtergrond van de berekening kennen en begrijpen leidt dit tot meer begrip over de uitkomst. Zorg er daarom voor dat u allebei de berekening stap voor stap volgt en begrijpt. De ScheidingsMakelaar geeft u hier zo goed mogelijk inzicht in.

Tip 2: besteedbaar inkomen na de scheiding

Zorg dat helder is wie welk besteedbaar inkomen heeft. Indien er sprake is van een tekort bij de alimentatiegerechtigde wordt dat door hem/haar beter begrepen als er ook helder is dat de alimentatieplichtige een verminderd of beperkt inkomen heeft.

Tip 3: keuzes uit het verleden

Wees u zich er bewust van dat partneralimentatie voortvloeit uit keuzes uit het verleden. De vrouw is bijvoorbeeld minder gaan werken om meer of voornamelijk voor de kinderen te zorgen. De vrouw had daardoor minder gelegenheid om zich te ontwikkelen op de arbeidsmarkt.

Tip 4: onafhankelijker van alimentatie

Spreek vanuit reële perspectieven over hoe de alimentatie ontvanger in de jaren na de echtscheiding minder afhankelijk kan worden.

Tip 5: belasting en alimentatie

Partneralimentatie is een brutobedrag. Het bedrag kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen, dus bijvoorbeeld: €344,- bruto per maand kost €200,- netto per maand. (uitgaande van 42% inkomstenbelasting aftrek). U kunt dit enigszins vergelijken met de maandelijkse teruggave van de betaalde hypotheekrente als u een koopwoning heeft.

Tip 6: niet vergelijken met anderen

Situaties van anderen laten zich niet eenvoudig vergelijken, zelfs als andere alimentatieplichtigen een vergelijkbaar inkomen hebben. Er spelen namelijk heel veel facoren een rol in de berekening. Is er bijvoorbeeld sprake van kinderalimentatie, welke inkomen heeft de alimentatiegerechtigde, welke fiscale situatie is aan de orde, welke bijkomende voorwaarden zijn overeengekomen?

Tip 7: bijkomende afspraken

Bijkomende afspraken en voorwaarden zijn naast het alimentatiebedrag zeer belangrijk. Maak daar gebruik van om er samen uit te komen! Dit zijn enkele voorwaarden waar u rekening mee moet houden.

Voor welke periode wordt de partneralimentatie overeengekomen? (bijvoorbeeld 5 jaar in plaats van 12 jaar)
Is er sprake van een afbouw?
Welk bedrag mag de ontvanger van alimentatie verdienen voordat dit invloed heeft op de hoogte van de alimentatie?
Welke afspraken worden gemaakt als de alimentatiegerechtigde gaat samenleven. Mag er een proefperiode zijn?
Hoe gaat men om met toename van inkomen van de alimentatieplichtige?
Vindt er een aanpassing plaats van de alimentatie indien de kinderalimentatie vervalt?

Wijziging kindregelingen en herberekening kinderalimentatie

Per 1 januari 2015 zijn er twee belangrijke veranderingen die invloed hebben op gescheiden ouders met kinderen. De kindregelingen wijzigen en de kinderalimentatie zal niet langer aftrekbaar zijn voor de betaler.

1. Wijziging kindregelingen

De belastingdienst heeft voor de wijziging van de kindregelingen een handige hulpmiddel ontwikkeld waarmee u snel een overzicht kunt krijgen van de gevolgen die de wijzigingen voor u hebben. Kijk hier voor de handige tool.

2. Vervallen aftrek kinderalimentatie

Het vervallen van de aftrek van kinderalimentatie zorgt ervoor dat de betaler van kinderalimentatie minder geld terugkrijgt van de belastingdienst. Dit bedrag kan oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar per kind. Het vervallen van de aftrek van kinderalimentatie in combinatie met de wijzigingen in de kindregelingen hebben eventueel tot gevolg dat de kinderalimentatie opnieuw berekend moet worden.

Zit u in een dergelijke situatie en wilt u hierover nieuwe afspraken maken met uw partner, vul dan hieronder het formulier in en uw plaatselijke scheidingsmakelaar neemt contact met u op. Wij helpen u graag verder om 2015 weer goed te starten.

Lees ook: tips voor herberekening kinderalimentatie

Wat is belangrijk om te weten?

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Volgs on

© 2003 - De ScheidingsMakelaar

Website by: Curves n' Colors
Kosteloze kennismaking aanvragen