we staan voor u klaar
030 23 45 250
schrijf je in voor de nazorgnieuwsbrief
 nieuwsbrief

Categorie: Blogs

Uit elkaar. Wat nu?

Uit elkaar gaan is een emotionele en ingrijpende gebeurtenis in iemands leven. Er moet van alles geregeld worden. Heel je leven wordt op zijn kop gezet. Zijn er kinderen bij betrokken dan wordt ook hun leven overhoop gegooid. Hoe kun je voorkomen dat je scheiding een jarenlang gevecht wordt tussen jou en je partner?

Scheidingsmelding

De scheidingsmelding is het moment waarop de ene partner aan de ander te kennen geeft dat hij of zij wil scheiden. Dit is een belangrijk moment voor het verloop van de rest van het proces. Vertel dit zelf aan je partner op een rustig moment zonder dat de kinderen daarbij aanwezig zijn. Heb geduld met je partner. Het komt vaak voor dat je partner nog helemaal niet zo ver is als jijzelf. Geef hem of haar tijd om de melding te verwerken. Vertel het daarna samen aan de kinderen. Geef aan dat jullie niet langer bij elkaar kunnen blijven, maar dat jullie altijd hun ouders zullen blijven. Zorg dat de kinderen niet de dupe worden van de scheiding!
In overleg uit elkaar

Wanneer je in overleg uit elkaar kan scheelt dit tijd en geld. Je hebt geen hoge advocaatkosten en je kunt in relatief korte tijd tot overeenstemming komen over allerlei zaken die bij een scheiding komen kijken. Denk daarbij aan: de woning, pensioenen, kinder- en partneralimentatie, verdeling van de inboedel en het ouderschapsplan. Daarbij komt dat je goede afspraken kunt maken over de zorg van de kinderen.

Scheidingsbemiddeling

Heb je steeds ruzie en kun je niet meer normaal met elkaar praten dan is het verstandig te kiezen voor scheidingsbemiddeling. Een gespecialiseerde scheidingsbemiddelaar probeert jullie tot elkaar te laten komen. Dit is duurder omdat het meer tijd kost om partners tot overeenstemming te laten komen, maar is op de langere termijn goedkoper dan jaren met elkaar te procederen in de rechtbank.

Advocaat bij uit elkaar gaan

Kun je echt niet meer met elkaar door een deur dan is er sprake van een vechtscheiding, waarbij partners ieder hun eigen advocaat hebben. Dit is een van de meest nadelige opties, omdat het een kostbaar en langdurig traject kan worden waar uiteindelijk alle betrokkenen de dupe van zijn.

‘Zeggen ze dat ze gaan scheiden en kunnen ze me niet vertellen waarom. Dat vind ik stom.’ Femke (16)

Femke zit altijd op de bank in de woonkamer als ik binnenkom voor een gesprek met haar ouders. Het is een spontane vrolijke meid. Ze is 16 jaar.

Haar ouders geven aan, dat Femke zich er prima doorheen slaat en af en toe eens een praktische vraag stelt bijvoorbeeld over wie haar ’s ochtends naar het station brengt nu ze aan de andere kant van de stad komt te wonen of ‘nemen we dat mooie kunstwerk van je mee mam? Je hebt dat wel voor papa gemaakt hè?’

Vader en moeder vertellen trots, dat Femke met hartstikke mooie cijfers is geslaagd voor haar VWO-diploma en dat ze of in Groningen of in Utrecht wil gaan studeren. Ze weet nog niet welke studie ze gaat volgen.

In werkelijkheid voelt Femke zich niet gelukkig. Ze vindt de keuze van haar vader en moeder om uit elkaar te gaan niet fijn, maar wel begrijpelijk. Ze hadden de laatste tijd wel vaak ruzie.

Tijdens de gesprekken met de ouders van Femke over het ouderschapsplan blijken ze op één lijn te zitten voor wat betreft de zorgverdeling en de vrijheid die ze haar willen geven om van de ene ouder naar de andere ouder te gaan. Op enkele kleine discussiepunten na komt het ouderschapsplan dan ook zonder problemen tot stand. Tot verbazing van vader en moeder heeft Femke aangegeven graag met mij te willen ‘sparren’.

De koekjes die ze zojuist nog even vers uit de supermarkt heeft gehaald liggen naast de vrolijk gekleurde mokken op tafel. Dat praat ‘lekkerder’.

Femke zit toch wel een beetje zenuwachtig in de hoek op de haar zo vertrouwde bank. Ik doe mijn schoenen uit en kruip in de stoel aan de overkant.

Meteen stelt ze haar eerste vraag: ‘Denk je dat ik beter eerst een baantje kan gaan zoeken om te gaan sparen voor mijn studie? Papa moet al zoveel betalen aan mama en voor het huis. Ze zeggen dat ze alles goed hebben geregeld. Ik geloof ze wel, maar mama is elke keer verdrietig als ze van oma terugkomt. Als mama meer gaat werken kan ze niet elke dag meer voor oma zorgen.’

Femke is een gewone puber met ouders die uit elkaar gaan. Het is niet altijd noodzakelijk om diepe psychologische gesprekken met deze groep jongeren en met jongvolwassenen te voeren. Ze willen vaak dié dingen kwijt, waarmee ze op dat moment hun ouders niet willen belasten. Die hebben het immers al moeilijk genoeg. Ze willen graag weten welke consequenties ‘het uit elkaar gaan’ heeft voor henzelf en voor de andere leden van het gezin.

Gewone alledaagse vragen met gewone alledaagse antwoorden.

Tips voor herberekening kinderalimentatie

1. Kinderen centraal

Bij veranderingen in de kinderalimentatie is het belangrijk het welzijn van de kinderen centraal te stellen. Wat hebben zij nodig en waar kan eventueel bespaard worden zonder dat de verzorging en opvoeding van de kinderen eronder lijdt? Als ouders wil je beiden dat het de kinderen goed gaat, zorg daarom dat zij het uitgangspunt zijn en blijven na de scheiding.

2. In goed overleg

Om dit te kunnen te doen is het belangrijk dat (ex)partners met elkaar kunnen blijven praten en afspraken maken. In de ideale situatie kunt u veranderingen in wetgeving of kindregelingen opvangen door met uw partner in onderling overleg nieuwe afspraken te maken. De weg naar de rechter is en blijft de meest kostbare optie en is ook niet in het belang van de kinderen.

3. Wijzigingen kindregelingen

Houd rekening met de wijzigingen die zich in de kindregelingen voor gaan doen. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op uw inkomsten of op de inkomsten van uw (ex)partner. De belastingdienst zet deze wijzigingen hier met een duidelijke uitleg voor u op een rij: tool kindregelingen.

4. Aftrek kinderalimentatie

Vanaf januari 2015 zal de kinderalimentatie niet meer aftrekbaar zijn voor de betaler. Dit heeft invloed op de inkomsten van de alimentatieplichtige. Deze kunnen zo’n vijftig euro per maand achteruitgaan. Houd hier rekening mee bij de herberekening van de kinderalimentatie.

5. Neutrale derde

Schakel een neutrale derde in, in een van de volgende situaties:

Het lukt u niet zelfstandig een herberekening te maken.

het berekenen van kinderalimentatie is er niet gemakkelijker op geworden. Zeker niet met de huidige wijzigingen (kindregelingen, geen aftrek kinderalimentatie in 2015). Een deskundige met kennis van wat er gangbaar is in uw situatie is daarom soms wenselijk.

U wilt met een onpartijdige derde (mediator) tot nieuwe afspraken komen om eventuele conflicten te voorkomen.

Een gesprek over geld met uw ex-partner kan moeilijk zijn. Emoties kunnen hoog oplopen. Ook al kunt u normaal gesproken goed overleggen, als het over geld gaat kan dat anders zijn en bent u er beiden bij gebaat een neutrale derde in te schakelen die uw beider belangen in ogenschouw neemt en de belangen van de kinderen centraal stelt.

De ScheidingsMakelaar werkt met deskundige en onafhankelijke mediators. Wij kunnen u helpen met de herberekening van de kinderalimentatie. Stel hieronder uw vraag en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Praten over de gevolgen van een scheiding

Vroeger

Een scheiding voorkomen kan niet altijd, maar bewuste keuzes maken over je relatie kan wel helpen om problemen te voorkomen. Vroeger, dat wil zeggen zo’n vijftig jaar geleden, was het duidelijk. Je ging niet samenwonen, maar trouwde met je partner en dat was voor eeuwig. In de laatste dertig jaar heeft het huwelijk als de belangrijkste samenlevingsvorm meer concurrentie gekregen. Mensen gaan steeds vaker samenwonen met zijn tweeën of met kinderen, hebben een geregistreerd partnerschap of wonen zelfs niet eens meer in hetzelfde huis. Trouwen of samenwonen lijkt steeds meer een bewuste keuze te worden. Voor welke relatievormen kun je in Nederland kiezen en wat heeft het voor gevolgen als je gaat scheiden?

Scheiding uit samenleven

Bij het einde van een samenleving zonder samenlevingscontract kunnen beide partners ieder hun eigen weg gaan. Ze verdelen hun spullen onderling, en dat is dat. Alleen in het geval van kinderen moet er een ouderschapsplan worden opgesteld en kinderalimentatie worden betaald. In een samenlevingscontract kun je wel allerlei zaken vastleggen over het huishouden, eventuele partneralimentatie, een regeling voor het pensioen en andere zaken waar je meer zekerheid over wilt.

Huwelijk en geregistreerd partnerschap met of zonder voorwaarden

Bij een huwelijk en bij een geregistreerd partnerschap ontstaat een gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat bij een scheiding alle bezittingen door de helft worden gedeeld en dat er partneralimentatie geëist kan worden door een van de partners. Ook het pensioen moet gedeeld worden bij een scheiding. Het is mogelijk om vooraf aan een huwelijk of partnerschap voorwaarden op te stellen. Dit gebeurt bijvoorbeeld vaak wanneer een van de partners een bedrijf heeft.

Praten over de gevolgen van een scheiding?

De samenlevingsvorm die je kiest is misschien niet het belangrijkste. Belangrijker is het om voor je huwelijk of tijdens het samenwonen goede afspraken te maken over alle zaken die bij een langdurige relatie komen kijken. Als je verliefd bent, denk je niet aan de gevolgen van een scheiding en veel mensen vinden het moeilijk om het met hun geliefde over de financiën te hebben. Toch hangt het succes van een relatie ook samen met hoe goed je met je partner over de zakelijke kant van de relatie kan praten.

Niets is meer vanzelfsprekend

Vroeger was het vanzelfsprekend. Trouwen of samenwonen was geen keuze. De man verdiende het geld, de vrouw zorgde voor de kinderen. Tegenwoordig is dit niet meer het geval. Vrouwen en mannen zijn in economisch opzicht steeds meer elkaars gelijke. Beiden kunnen en willen werken. Daarnaast is er tijd nodig om de kinderen op te voeden en het huishouden te doen. Goed overleg voorafgaande aan een huwelijk, samenleving of geregistreerd partnerschap en tijdens de relatie is daarom van groter belang dan ooit om de relatie op lange termijn te laten slagen en een eventuele scheiding te voorkomen.

Zeven aandachtspunten voor scheidende samenwoners

Samenwoners vallen niet onder het huwelijksrecht, maar hebben soms wel jaren samengewoond alsof zij getrouwd waren. Dit levert vaak een ingewikkelde situatie op als ze scheiden. Daarom geven we hier zeven aandachtspunten voor mensen die scheiden uit een samenwoonrelatie.

1. Bemiddeling

Samenwoners hebben wanneer zij niets vastgelegd hebben geen verplichtingen naar elkaar na het uiteengaan. Uiteraard blijven ze als er kinderen zijn door de kinderen aan elkaar verbonden. Het is daarom van belang om in goed overleg uit elkaar te gaan. Bemiddeling biedt daarvoor een uitkomst. Dat geldt ook wanneer er wel afspraken zijn gemaakt in een samenlevingscontract over bijvoorbeeld: het partnerpensioen, de gezamenlijke woning of indien een van de partners tijdelijk in de woning van de andere partner mag verblijven.

2. Ouderschapsplan en scheiding

Een ouderschapsplan is sinds maart 2009 verplicht bij elke scheiding waarbij kinderen in het spel zijn. Dat geldt ook voor samenwoners. Een goed ouderschapsplan kan conflicten over de opvoeding van de kinderen voorkomen.

3. Kinderalimentatie en scheiding

Ouders zijn verplicht om in de kosten van hun kinderen te voorzien. Het maakt niet uit of je gehuwd bent of samenwoont. Vaak zal de niet-verzorgende ouder een bijdrage leveren aan het onderhoud van de kinderen, hetgeen kinderalimentatie wordt genoemd. Lees hier hoe de hoogte van kinderalimentatie wordt vastgesteld. Uiteraard zijn er meer mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijke kinderrekening. Uw bemiddelaar begeleidt u bij het maken van de bij u en uw kinderen passende keuzes.

4. Partneralimentatie en scheiden

Partneralimentatie is niet verplicht voor samenwoners. De (ex)partners hebben geen onderhoudsverplichting, zoals bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap het geval is. Er wordt door de politiek wel over gesproken om partneralimentatie verplicht te maken voor samenwoners met kinderen. Zo ver is het op dit moment nog niet, maar het kan wel zijn dat samenwoners afspraken over een eventuele partneralimentatie hebben vastgelegd in een samenlevingscontract.

5. Verzekeringen

Soms bouwen samenwoners samen verzekeringen op. Daarbij bouwen ze voordelen op. U kunt denken aan kapitaal- of schadeverzekeringen. Het is daarom zaak deze verzekeringen op de juiste wijze onder elkaar te verdelen. Een ScheidingsMakelaar helpt u de weg te vinden in verzekeringsland.

6. Inboedel en verdeling

Samenwoners hebben vaak gezamenlijk spullen gekocht, zoals bijvoorbeeld: meubels, een koelkast of een auto. Het is belangrijk om in goed overleg tot een verdeling van de inboedel te komen.

7. Pensioen en scheiden

De Wet Verevening Pensioenrechten (WVP) is van toepassing op gehuwden en geregistreerd partners. Voor samenwoners geldt deze wet niet. Wel kunnen zij onderling afspraken maken. De onderlinge afspraken worden vastgelegd in een samenlevingscontract of bij het uiteengaan in een vaststellingsovereenkomst. Omdat de WVP niet van toepassing is volgt er geen rechtstreekse uitbetaling van de pensioenuitvoerder aan de ex-partner, tenzij de pensioenuitvoerder dat vrijwillig doet. Het verdelen van pensioen door samenwoners kan fiscale consequenties hebben. Laat u daarover goed informeren.

Bekijk voor meer informatie over scheiding ons stappenplan.

Rouwverwerking en de echtscheiding

Scheiden wordt vaak ervaren als een grote persoonlijke teleurstelling en als een verlies waarover gerouwd moet worden. Het proces van verliesverwerking verloopt voor iedereen anders. Ieders eigen situatie, eerdere ervaringen en achtergronden spelen daarbij een rol.

Rouwverwerking is een proces dat iemand moet doorstaan na het verlies van iets of iemand waar hij veel waarde aan hecht. Rouwverwerking is kort gezegd, het leren leven met het verlies van datgene wat u dierbaar was. Iedereen rouwt op zijn eigen manier en op zijn eigen tijd.

Op elke vorm van verlies volgt een periode van rouw. Een echtscheiding is een van de meest ingrijpende vormen van verlies. De bekendste theorie over rouwverwerking is de vijf stappen theorie van psychiater Kübler-Ross.

Ontkenning.

De persoon in kwestie probeert het verlies te ontkennen. Bij scheiding is dat bijvoorbeeld de periode voorafgaand aan de scheiding, waarin beiden ontkennen dat het niet meer gaat. Zo komt de waarheid gedoseerd ‘binnen’ en niet als een klap.

Boosheid/protest.

De persoon reageert zich af of protesteert. Ook probeert men soms de schuld op iemand anders af te schuiven. Bij scheiding bijvoorbeeld op de ex en de kinderen.

Onderhandelen en vechten.

Wanneer die woede vervolgens niets uithaalt, zal de persoon proberen het verlies te verwerken door zichzelf doelen te stellen en te onderhandelen. Bijvoorbeeld door te gaan trainen voor bijvoorbeeld een marathon of het ideale gewicht of naar bepaalde momenten toe te leven. Bij een scheiding resulteert deze fase vaak in de bekende vechtscheiding.

Depressie.

Als reactie op het verdriet dat nu niet meer valt te ontkennen, kan depressie optreden. Hij/zij trekt zich terug, denkt ‘het heeft allemaal geen zin meer’ en zoekt soms troost in middelen.

Acceptatie.

Na verloop van tijd accepteert hij het verlies. Hij/zij kijkt voorzichtig verder naar een toekomst, een leven na de geliefde.

Uit de praktijk

Cliënten komen samen om het scheidingsproces in werking te zetten. Beide partijen zijn het in ieder geval eens over het feit dat er voor de kinderen goede afspraken gemaakt moeten worden. Beide partijen willen er zo goed mogelijk uitkomen (win/win situatie) en willen “ontzorgd” worden tijdens het hele proces. In de meeste gevallen is het echter een van de partijen die de knoop doorhakt.

Ik vraag bij aanvang van de begeleiding altijd wie de uiteindelijke beslissing genomen heeft. De partij die de beslissing neemt om te scheiden is meestal een paar stappen verder in het proces dan de partij die (nog) niet wil scheiden.

Partijen beamen het wanneer ik zeg dat een scheiding een rouwproces is. Anders dan wanneer je partner overlijdt. Bij het overlijden verwerk je namelijk dat je je dierbare niet meer zult zien in dit leven. Bij een scheiding verwerk je dat de relatie ontbonden wordt, dat je je moet losweken als partner van de ander, maar dat je nog wel met elkaar te maken hebt, wanneer er kinderen zijn.

De fasen van ontkenning, boosheid, verdriet, loslaten en herstellen/opnieuw beginnen zijn heftig en hebben een enorme impact op een gezinssysteem.

Ik vind het belangrijk, dat partijen tijdens de scheiding respect hebben voor elkaar en dat er ruimte is om over gevoelens van verlies te praten. Het bespreekbaar maken van gevoelens van verlies maakt veel los in het begeleidingsproces. Dat er geluisterd wordt en dat het gezegd kan/mag worden. Wanneer een partij zijn/haar gevoelens van vernedering, afgewezen voelen, negatieve gedachten over de ander bespreekbaar maakt, haalt dit een angel weg en ontstaat er ruimte voor een nieuwe fase in het begeleidingsproces.

Scheiden, een nieuw begin! Maar eenieder ervaart de scheiding op zijn/haar manier. Als cliënten enkele maanden na de scheiding voor een afsluitend gesprek bij mij komen hoor ik vaak: Scheiden, het is een Topsport.

Ouderschapsplan verplicht voor samenwoners?

Uit een door De ScheidingsMakelaar gehouden enquête blijkt dat een derde van de respondenten niet weet dat een ouderschapsplan ook verplicht is voor samenwoners. Veel mensen denken dat het wordt aanbevolen, maar niet verplicht is. Toch is het wel degelijk in de wet vastgelegd, dat iedereen met ouderlijk gezag een ouderschapsplan moet opstellen. De controle hierop is helaas onvoldoende.

Geen controle op ouderschapsplan

Het ouderschapsplan wordt bekrachtigd door de rechtbank als onderdeel van de wet ‘bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’. Samenwoners hoeven niet naar de rechtbank om een scheiding te laten uitspreken en daardoor is er geen controle of samenwoners ook daadwerkelijk een ouderschapsplan op hebben gesteld. Pas wanneer gescheiden ouders ruzie krijgen over de kinderen komen zij bij de rechtbank terecht. De rechter kan hen vervolgens alsnog verplichten een ouderschapsplan op te stellen.

Voordelen van ouderschapsplan

De ScheidingsMakelaar werkt al vanaf het begin van haar bestaan (2003) met een ouderschapsplan en ziet de nieuwe wet als een positieve ontwikkeling. Hoewel het ouderschapsplan geen wondermiddel is, zet het mensen aan tot nadenken over de situatie van de kinderen. Er is daardoor ook meer ruimte en aandacht voor advies van specialisten op dit gebied. Daarnaast is in het ouderschapsplan de hoogte van de kinderalimentatie vastgesteld. Als het ouderschapsplan bekrachtigd is door de rechtbank, wordt het makkelijker om eventuele achterstanden in de betaling bij de niet-betalende partner te vorderen.

Steeds meer samenwoners met kinderen

Samenwonen is een volledig geaccepteerde samenlevingsvorm in Nederland. Steeds meer paren wonen ongehuwd samen met kinderen.Doordat de groep samenwoners met kinderen steeds groter wordt is het belangrijk dat ook zij een ouderschapsplan opstellen.

Meer weten: kijk hier voor ons stappenplan bij scheiding

Informatieplicht voor scholen aan gescheiden ouders

Uit een enquete op de website van De ScheidingsMakelaar blijkt dat veel mensen weten dat het de plicht van een school is beide ouders te informeren over hun kinderen. 72 procent van de ondervraagden gaf het juiste antwoord op de vraag: Is een school verplicht beide ouders na een scheiding te informeren over het wel en wee van hun schoolgaande kind? 24 procent gaf aan dat de school ook alleen een van de ouders mag informeren en 4 procent had geen antwoord op de vraag.

De school en de ouders
De school heeft volgens het burgerlijk wetboek een verplichting beide ouders te informeren over hun kind. Wanneer zij dat nalaten kan de tekortgedane ouder een klacht indienen. Vaak zal de klagende ouder dan in het gelijk gesteld worden. Maak dus bij uw scheiding vooraf heldere afspraken met de school en laat het niet aankomen op een conflict. De ene school zal zijn leraren en medewerkers beter informeren over de regels dan de andere. Kom daarom als ouder zelf in actie, zodat iedereen op de hoogte is van zijn of haar verplichtingen naar elkaar.

Kijk voor meer informatie over scheiding naar ons stappenplan.

Zes tips voor aangifte inkomstenbelasting na echtscheiding

De aangifte inkomstenbelasting komt er weer aan. Voor 1 mei moet de aangifte binnen zijn. Dit blijft altijd een vervelend klusje, maar extra vervelend als je net gescheiden bent. Daarom geven we hier zes aandachtspunten bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting na uw echtscheiding.

1. Toeslagen

Als u gaat scheiden verandert uw inkomenssituatie. Controleer daarom op welke toeslagen u nog recht heeft. Dit kan via: www.toeslagen.nl.

2. Voorlopige aanslagen
Voorlopige aanslagen kunnen door uw echtscheiding gewijzigd zijn. Pas deze zo snel mogelijk aan, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.
3. Controleer of u nog steeds fiscaal partners bent.

Uw fiscaal partnerschap eindigt als u aan twee voorwaarden voldoet. U heeft een verzoek tot echtscheiding ingediend en u staat niet meer op hetzelfde adres ingeschreven. Als u duurzaam gescheiden leeft, blijft u wel fiscaal partners.

4. Alimentatie ontvangen

U moet de ontvangen partneralimentatie aangeven als inkomen. De ontvangen kinderalimentatie is niet belast.

5. Alimentatie betalen

Partneralimentatie is aftrekbaar van de belasting. Kinderalimentatie is sinds 1 januari 2015 niet langer aftrekbaar voor de betaler.

6. Belasting terugkrijgen

Vul ook als u geen uitnodiging ontvangt van de belastingdienst uw aangifte in. Misschien krijgt u een belastingteruggaaf.

Twijfels over echtscheiding bij ambtenaar van de burgerlijke stand

Scheiden gaat nu nog alleen via de rechter maar volgens Fred Teeven moet dit ook via de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen als beide echtelieden er samen uit kunnen komen en ze geen minderjarige kinderen hebben. De Raad van State twijfelt echter aan de effectiviteit van deze werkwijze.

Tijd en geld

De Raad van State vraagt zich met name af of een echtscheiding via een ambtenaar tijd en geld scheelt voor de scheidende paren. Echtelieden moeten in dat geval ook advies inwinnen bij een scheidingsmakelaar over de te regelen zaken, zoals alimentatie, eventuele verkoop van het huis, pensioenen etc. De afhandeling zal waarschijnlijk een aantal weken sneller zijn maar om daarvoor alleen een nieuwe wet aan te nemen schiet wellicht zijn doel voorbij.

Minder controle op echtscheiding

Ook is de Raad van State van mening dat er met de nieuwe wet minder controle komt op eerlijke afspraken tussen de partners. zijn zij daadwerkelijk samen tot een vergelijk gekomen met daarbij een goed beeld van de gevolgen of heeft de ene partner zijn zin door kunnen drukken? Als partners bij een bemiddelaar zijn geweest is hier meer controle op en zijn de echtelieden in ieder geval door een neutrale partij voorgelicht. Van de 34.000 scheidende stellen wordt verwacht dat zo’n 7000 via de ambtenaar van de burgerlijke stand zullen scheiden als de wet er komt.

Wat is belangrijk om te weten?

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Volgs on

© 2003 - De ScheidingsMakelaar

Website by: Curves n' Colors
Kosteloze kennismaking aanvragen