we staan voor u klaar
06-538 538 55
schrijf je in voor de nazorgnieuwsbrief
 nieuwsbrief

De toekomst van scheiden in Nederland

13 jaar geleden heeft De ScheidingsMakelaar ‘het scheiden in goed overleg’ op de kaart gezet in Nederland. De ScheidingsMakelaar maakte het mogelijk om tegen een vast tarief in een aantal gesprekken onder begeleiding van één contactpersoon te scheiden. Dit was toentertijd een revolutie in scheidingsland, dat voornamelijk bestond uit advocaten die een van de twee partijen vertegenwoordigden. De enorme toename van het aantal scheidingen dateert echter niet van tien jaar terug, maar begon al rond 1980.

Ruim 60 jaar scheiden in Nederland

In 1982 steeg het aantal echtscheidingen per jaar al naar zo’n 25.000. Sinds die tijd bleef het aantal scheidingen schommelen rond de 30.000. Allerlei factoren kunnen voor die stijging worden aangewezen. Feminisme, secularisatie en economische voorspoed maakten het individu steeds losser van traditionele gemeenschapsbanden. De volgende factoren worden over het algemeen als belangrijk gezien:

• De opkomst van de verzorgingsstaat maakte de vrouw minder afhankelijk, omdat haar een bestaansminimum werd gegarandeerd.

• Secularisatie, de afname van het belang van het geloof in het leven van mensen.

• Herziening van de wet echtscheiding (1971) maakte het gemakkelijker om te scheiden.

• Economische voorspoed en grotere arbeidsparticipatie van de vrouw.

Van advocaat naar bemiddelaar

Jarenlang werd de scheidingsmarkt voornamelijk bevolkt door advocaten die een van de partijen bijstonden. Een advocaat wil ‘van nature’ het hoogst haalbare voor zijn cliënt. Daardoor komen de partijen tegenover elkaar te staan. Dat kan een echtscheidingsprocedure in sommige gevallen onaangenaam lang en kostbaar maken. Een bemiddelaar die beide partners bijstaat bij belangrijke keuzes, hen gezamenlijk naar goede afspraken begeleidt en die de kinderen vooropstelt, is het uitgangspunt van De ScheidingsMakelaar. Dat bleek een schot in de roos. De ScheidingsMakelaar groeide in korte tijd uit tot een landelijke organisatie met in elke regio een scheidingsmakelaar.

De toekomst van scheiden

De laatste jaren neemt het aantal huwelijken af. Steeds meer mensen wonen ongehuwd samen met kinderen, waardoor er op den duur minder echtscheidingen zullen zijn. Toch zal het belang van de dienstverlening van De ScheidingsMakelaar niet afnemen. Ook voor samenwoners is het belangrijk, dat zij de zaken goed regelen. De ScheidingsMakelaar zal de nadruk blijven leggen op ‘scheiden in goed overleg’, omdat dat de beste basis vormt voor een nieuw begin na een scheiding. Wij staan ook de komende tien jaar weer klaar voor onze klanten

Kijk voor meer informatie over scheiding naar ons stappenplan.

Wat is belangrijk om te weten?

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Volg ons

© 2003 - De ScheidingsMakelaar

Website by: Curves n' Colors
Kosteloze kennismaking aanvragen