we staan voor u klaar
06-538 538 55
schrijf je in voor de nazorgnieuwsbrief
 nieuwsbrief

Herberekening kinderalimentatie

Wat is de waarde van de onderneming
Een scheiding is afronden van wat geweest is, maar het gaat ook over een solide basis leggen voor de toekomst, tenminste zo denken we erover bij De ScheidingsMakelaar. Toch blijft uw leven en dat van uw kinderen veranderen na de scheiding, waardoor er een moment kan komen dat de gemaakte afspraken over bijvoorbeeld de kinderalimentatie herzien moeten worden. Niet zelden is het zo dat externe factoren, zoals veranderende kindregelingen of andere belastingregels hier invloed op uitoefenen. Een herberekening van de kinderalimentatie kan daarom naar verloop van tijd gewenst zijn. De ScheidingsMakelaar is u hierbij van dienst zijn.

Herberekening kinderalimentatie

U overlegt na de scheiding nog steeds met uw ex over van alles wat de kinderen aangaat. Hoe gaat het op school? Wanneer plannen jullie beiden de vakanties? Hoe gaat het met sport? En niet onbelangrijk op welke dagen heeft ieder van jullie de zorg voor de kinderen. Daarnaast blijven ook de financiën een onderwerp van gesprek. Als een van u beiden vindt dat de bijdrage aan kinderalimentatie niet meer overeenkomt met de nieuwe omstandigheden en u wilt een herberekening kinderalimentatie door een onafhankelijke mediator laten vaststellen, dan kunt u bij ons terecht. Aan de hand van de nieuwste rekenmethodes verschaffen we u beiden inzicht in de geldende bedragen. Daarna gaan we met u in gesprek om in goed overleg tot een overeenstemming te komen over de nieuwe regeling. Natuurlijk kunnen we dan ook meteen kijken naar andere punten uit het ouderschapsplan om te zorgen dat u over alle zaken rond de kinderen tevreden bent met de gang van zaken.

In de volgende gevallen is het verstandig hulp te zoeken van een neutrale derde.

Het lukt u niet zelfstandig een herberekening kinderalimentatie te maken.

Het herberekenen van kinderalimentatie is er niet gemakkelijker op geworden. Zeker niet met de huidige wijzigingen (kindregelingen, geen aftrek kinderalimentatie in 2015). Een deskundige met kennis van wat er gangbaar is in uw situatie is daarom zeker aan te raden.

U wilt met een onpartijdige derde (mediator) tot nieuwe afspraken komen om eventuele conflicten te voorkomen.
Een gesprek over geld met uw ex-partner kan moeilijk zijn. Emoties kunnen hoog oplopen. Ook al kunt u normaal gesproken goed overleggen, als het over geld gaat kan dat anders zijn en bent u er beiden bij gebaat een neutrale derde in te schakelen die uw beider belangen in ogenschouw neemt en de belangen van de kinderen centraal stelt.

Vrijblijvend advies over uw situatie?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ’s, of stel hieronder uw korte vraag.

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Wat is belangrijk om te weten?

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Volg ons

© 2003 - De ScheidingsMakelaar

Website by: Curves n' Colors
Kosteloze kennismaking aanvragen