030 23 45 250 Stel een vraag Schrijf je in voor de nazorg nieuwsbrief
.

Ethische code

Vertrouwen is de basis waarop een ScheidingsMakelaar werkt. Hij moet vertrouwen genieten bij zijn collega's, zijn zakenpartners en vooral bij zijn cliënten. Daarom heeft De ScheidingsMakelaar een aantal ethische normen opgesteld waaraan iedereen binnen de organisatie zich dient te houden.

1. De belangen van de cliënt gaan altijd voor andere belangen en hier wordt altijd naar gehandeld.

Voorbeeld: De belangen van De ScheidingsMakelaar en die van zijn cliënten kunnen uiteen lopen, bijvoorbeeld bij de verkoop van een huis. De cliënt wil er ten koste van alles blijven wonen, maar voor De ScheidingsMakelaar betekent verkoop dat er geld wordt verdiend. In dit geval zal De ScheidingsMakelaar al het mogelijke doen om de wens van de cliënt te realiseren, zonder aan de eigen inkomsten te denken.

2. De ScheidingsMakelaar is volstrekt onpartijdig in een scheidingszaak, maar zorgt wel voor gelijke kansen van beide partijen. Voorbeeld: een scheidingsmakelaar kan één van de partijen informatie verstrekken over een bepaald onderwerp die de andere partij al bezit, waardoor beide partijen het onderwerp beter kunnen bespreken. De ScheidingsMakelaar zorgt dan voor evenwicht in de informatieverstrekking tussen partijen.

2011-0104_SMK-logo-onderdeel3. De privé-zaken van cliënten worden niet met anderen dan met cliënten besproken.

4. De gegevens van cliënten die door De ScheidingsMakelaar worden vastgelegd, zullen 100% vertrouwelijk worden behandeld. Alleen na overleg met cliënt wordt slechts dat deel van de informatie doorgegeven aan een eventuele zakenpartner, dat voor deze zakenpartner van belang is

5. Er wordt in contacten met cliënten altijd rekening gehouden met de emotionele situatie waarin deze verkeren. Voorbeeld: cliënten kunnen emotioneel richting scheidingsmakelaar reageren, zonder dat dit zo persoonlijk bedoeld is. De soep wordt immers nooit zo heet gegeten. In een gesprek met beide partijen twee dagen later is de situatie vaak al weer helemaal anders.

6. Een scheiding is een emotionele zaak. De ScheidingsMakelaar moet er te allen tijde rekening mee houden dat er personen zijn die in een dergelijke situatie zichzelf niet in de hand hebben. Dit kan leiden tot agressie tussen partijen, maar ook richting scheidingsmakelaar. De veiligheid van De ScheidingsMakelaar staat altijd voorop. Als de inschatting is dat er risico's zijn, dan wordt afgezien van een overeenkomst met de cliënt. Vuistregel hierbij is: bij twijfel, niet inhalen.

7. Het aangaan van een meer dan vriendschappelijke relatie met een cliënt(e) is nooit toegestaan gedurende de afhandeling van de scheiding.

8. Het afhandelen van een scheiding van familieleden of directe bekenden dient bij voorkeur te gebeuren door een objectieve, emotioneel niet betrokken scheidingsmakelaar.

9. Als gedurende het scheidingstraject blijkt dat partijen niet in onderling overleg tot een oplossing willen komen, dan heeft De ScheidingsMakelaar het recht om de begeleiding van de scheiding te staken. Voorbeeld: als één van partijen alleen voor zichzelf het onderste uit de kan wil, waardoor de redelijkheid en billijkheid in het gedrang komen en: de ander wordt structureel tekort gedaan in de verdeling, dan dient De ScheidingsMakelaar dit ter sprake te brengen om zijn rol als onafhankelijke, objectieve begeleider te benadrukken. Indien de situatie tussen partijen niet wijzigt, dan wordt de begeleiding gestaakt.

Vrijblijvend advies over uw situatie?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Scheiding Stappenplan

U en uw partner hebben besloten te gaan scheiden en hebben de intentie om in goed overleg uit elkaar te gaan. In het kennismakingsgesprek kijken we wat we voor u beiden kunnen betekenen en bevragen u langs de vijf W's. Tijdens het scheidingsproces doorloopt u globaal de volgende stappen. Stap 1: Scheidingsmelding als vertrekpunt Bij een scheiding is de scheidingsmelding een cruciaal onderdeel van het proces. Deze mel... Lees Meer »

Scheiden is meer dan alleen een handtekening zetten.

Al meer dan 15 jaar handelen we als grootste partij in Nederland op unieke wijze de meeste scheidingen af. Meer weten?

De ervaring van...

Martijn (41) was te druk voor een scheiding

"We waren uit elkaar gegroeid, en vonden dat we elkaar en onze kinderen tekort deden. We konden gelukkig in goed overleg uit elkaar." "In een 'vechtscheiding' zagen we allebei niets. Mijn collega attendee...
» Martijn

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?