we staan voor u klaar
06-538 538 55
schrijf je in voor de nazorgnieuwsbrief
 nieuwsbrief

Ethische code

Vertrouwen is de basis waarop een scheidingsmakelaar werkt. Hij moet vertrouwen genieten bij zijn collega’s, zijn zakenpartners en vooral bij zijn cliënten. Daarom heeft De ScheidingsMakelaar een aantal ethische normen opgesteld waaraan iedereen binnen de organisatie zich
dient te houden.

1. De belangen van de cliënt gaan altijd voor andere belangen en hier wordt altijd naar gehandeld.

Voorbeeld: De belangen van de scheidingsmakelaar en die van zijn cliënten kunnen uiteenlopen, bijvoorbeeld bij de verkoop van een huis. De cliënt wil er ten koste van alles blijven wonen, maar voor een scheidingsmakelaar betekent verkoop dat er geld wordt verdiend. In dit geval zal de scheidingsmakelaar al het mogelijke doen om de wens van de cliënt te realiseren, zonder aan de eigen inkomsten te denken.

2. De ScheidingsMakelaar is volstrekt onpartijdig in een scheidingszaak, maar zorgt wel voor gelijke kansen van beide partijen.

Voorbeeld: een scheidingsmakelaar kan één van de partijen informatie verstrekken over een bepaald onderwerp die de andere partij al bezit, waardoor beide partijen het onderwerp beter kunnen bespreken. Een scheidingsmakelaar zorgt dan voor evenwicht in de informatieverstrekking tussen partijen.

4. De gegevens van cliënten die door een scheidingsmakelaar worden vastgelegd, zullen 100% vertrouwelijk worden behandeld.

Alleen na overleg met cliënt wordt slechts dat deel van de informatie doorgegeven aan een eventuele zakenpartner, dat voor deze zakenpartner van belang is

5. Er wordt in contacten met cliënten altijd rekening gehouden met de emotionele situatie waarin deze verkeren.

Voorbeeld: cliënten kunnen emotioneel richting scheidingsmakelaar reageren, zonder dat dit zo persoonlijk bedoeld is. De soep wordt immers nooit zo heet gegeten. In een gesprek met beide partijen twee dagen later is de situatie vaak al weer helemaal anders.

6. Een scheiding is een emotionele zaak.

Een scheidingsmakelaar moet er te allen tijde rekening mee houden dat er personen zijn die in een dergelijke situatie zichzelf niet in de hand hebben. Dit kan leiden tot agressie tussen partijen, maar ook richting scheidingsmakelaar. De veiligheid van een scheidingsmakelaar staat altijd voorop. Als de inschatting is dat er risico’s zijn, dan wordt afgezien van een overeenkomst met de cliënt. Vuistregel hierbij is: bij twijfel, niet inhalen.

9. Als gedurende het scheidingstraject blijkt dat partijen niet in onderling overleg tot een oplossing willen komen, dan heeft De ScheidingsMakelaar het recht om de begeleiding van de scheiding te staken

Voorbeeld: als één van partijen alleen voor zichzelf het onderste uit de kan wil, waardoor de redelijkheid en billijkheid in het gedrang komen en: de ander wordt structureel tekort gedaan in de verdeling, dan dient de scheidingsmakelaar dit ter sprake te brengen om zijn rol als onafhankelijke, objectieve begeleider te benadrukken. Indien de situatie tussen partijen niet wijzigt, dan wordt de begeleiding gestaakt.

Vrijblijvend advies over uw situatie?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ’s, of stel hieronder uw korte vraag.

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Wat is belangrijk om te weten?

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Volg ons

© 2003 - De ScheidingsMakelaar

Website by: Curves n' Colors
Kosteloze kennismaking aanvragen