Het overlijden van een liefdesrelatie

Het overlijden van een liefdesrelatie gaat over het verlies van de liefde en dus niet over te veel werken, vreemdgaan, uit elkaar gegroeid zijn. We staan er misschien niet zo vaak bij stil maar bij het beëindigen van een relatie ga je ook door een rouwproces. De visie op rouw is de laatste decennia flink veranderd. Freud ging ervan uit dat het goed is alle emoties te doorleven, de overledene los te laten en afstand te nemen om zo je eigen leven verder te kunnen leiden. (Rouw en Melancholie 1917).

Daarna volgden nog vele theorieën waarbij men er eigenlijk altijd van uitging dat rouw volgens een vast patroon verloopt. Het meest gebruikte is waarschijnlijk het model van Kubler- Ross, zij onderscheidt vijf fasen ontkenning, woede, onderhandelen, verdriet en aanvaarding.Het nadeel van deze modellen is dat deze verwarrend kunnen zijn voor rouwenden. Doe je het niet goed als je deze fasen niet volgens het boekje doorloopt? Er zijn zelfs verhalen bekend van hulpverleners die hun cliënten een tijdlimiet opleggen voor een fase. Waarschijnlijk zijn dit excessen maar het geeft wel aan dat dit een heikel punt is.

Voor mij is de praktijk belangrijker dan de theorie. Wat doe en kan ik met deze informatie. Uiteraard ben ik geen psycholoog en pretendeer ik dat zeker ook niet te zijn, toch is het belangrijk om deze kennis te hebben.

In mijn werktas draag ik dan ook twee (geplastificeerde) modellen mee.
• Het duale procesmodel gebruik ik vaak om het rouwproces uit te leggen en te normaliseren, vaak helpt het cliënten om te zien dat wat ze ervaren heel “gewoon” is.
• Daarnaast gebruik ik een traditioneel rouwmodel met fasen die in de familiepraktijk het meest voorkomen namelijk: ontkenning, verwarring, apathie en opleving.

En nee ik wil zeker niet aan de cliënt opdringen dat hij of zij in een bepaalde fase zit, maar het is wel belangrijk voor mij om te weten wat iemand op dat moment ervaart. Ik werk immers voor beide partijen en als de ene partij nog in complete verwarring is door de op handen zijnde scheiding en de ander al heel goed in staat is om naar de toekomst te kijken moet ik daar rekening mee houden. Uiteindelijk is het mijn taak ervoor te zorgen dat de ex-partners goede en duurzame afspraken maken voor de toekomst die niet zijn gebaseerd op bijvoorbeeld schuldgevoel of boosheid.

Volg ons

Kosteloze kennismaking aanvragen