we staan voor u klaar
06-538 538 55
schrijf je in voor de nazorgnieuwsbrief
 nieuwsbrief

Huwelijkse voorwaarden en dan

Een meerderheid van de 2de kamer is er voorstander van dat indien partners gaan trouwen standaard huwelijkse voorwaarden van toepassing zijn.

In Nederland is het gebruikelijk dat mensen in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Dit betekent dat je alle bezittingen en alle schulden samen deelt. Als je dat niet wilt moet je voordat je gaat trouwen bij een notaris huwelijkse voorwaarden laten opstellen.

Er bestaan verschillende vormen van huwelijkse voorwaarden. Bij koude uitsluiting is er niets gemeenschappelijk en blijft alles gescheiden. Dit kan bijvoorbeeld verstandig zijn als een van beide partners grote schulden heeft. Als het niet de bedoeling is om alles voor de volle 100% uit te sluiten worden er vaak verrekenbedingen opgenomen. Er worden dan afspraken gemaakt voor eventuele tussentijdse verrekeningen met elkaar over wat er overblijft van ieders inkomen na betaling van de gezamenlijke lasten van de huishouding.

In mijn echtscheidingspraktijk word ik er als mediator regelmatig mee geconfronteerd dat cliënten wel op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd maar dat men zich er geenszins van bewust is wat dit feitelijk betekent. Men denkt dan dat alles met het maken van de huwelijkse voorwaarden prima is geregeld en dat de scheiding dan ook voor wat betreft de financiële afwikkeling gemakkelijk kan worden afgehandeld. Helaas blijkt dan pas bij de scheiding dat men zich nooit heeft gerealiseerd dat de in de huwelijkse voorwaarden vastgelegde afspraken dienen te worden nageleefd. Gevolg is dat er veelal toch met elkaar over veel zaken afgerekend moet worden alsof men in gemeenschap van goederen is gehuwd.

Wat is belangrijk om te weten?

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Volg ons

© 2003 - De ScheidingsMakelaar

Website by: Curves n' Colors
Kosteloze kennismaking aanvragen