Hypotheekadvieskosten bij scheiding aftrekbaar?

Waar u gaat wonen na een scheiding is een belangrijke vraag? Bij een koopwoning speelt dan de vraag wie in het huis blijft of dat de woning in zijn geheel verkocht gaat worden. Naast begeleiding bij scheiding is er dan een hypotheekadvies nodig.

Waar worden de kosten voor gemaakt?

Om te bepalen of kosten aftrekbaar zijn is het van belang te weten waar welke tijd aan is besteed en het gaat dus niet om wat er op de factuur wordt vermeld. U kunt dit bepalen aan de hand van een urenspecificatie of aan de hand van de reguliere tarieven die worden gerekend. In het geval van een hypotheekadvies zijn alleen de gemaakte kosten voor het hypotheekadvies aftrekbaar en niet de kosten die te maken hebben met de afhandeling van de scheiding in de vorm van bijvoorbeeld: bemiddeling, opstellen van een convenant of vermogensverdeling.

Zijn de hypotheekadvieskosten volledig aftrekbaar?

De hypotheekadvieskosten zijn dan en slechts dan aftrekbaar als de lening fiscaal als eigenwoningschuld kan worden aangemerkt. Valt een deel van de lening in box 3 dan is maar een gedeelte van de hypotheekadvieskosten aftrekbaar. Ook is het zo dat u zelf daadwerkelijk de kosten moet hebben gemaakt. Als de kosten door een derde zijn betaald, kunt u het bedrag alleen aftrekken als het een vastgelegde schuld betreft.

Wees op uw hoede!

Hypotheekadvieskosten bij scheiding zijn aftrekbaar maar alleen voor zover ze ook daadwerkelijk betrekking hebben op het hypotheekadvies. Als een scheidings- en hypotheekadviseur u een voorstel doet waarin de kosten voor het hypotheekadvies veel hoger zijn dan de reguliere tarieven of veel hoger dan de scheidingsadvieskosten kan het zijn dat u later bedrogen uitkomt. Het bedrag op de factuur voor hypotheekadvieskosten wil nog niet zeggen dat u ook recht heeft op deze belastingaftrek.

Volg ons

Kosteloze kennismaking aanvragen