we staan voor u klaar
06-538 538 55
schrijf je in voor de nazorgnieuwsbrief
 nieuwsbrief

Informatieplicht voor scholen aan gescheiden ouders

Uit een enquete op de website van De ScheidingsMakelaar blijkt dat veel mensen weten dat het de plicht van een school is beide ouders te informeren over hun kinderen. 72 procent van de ondervraagden gaf het juiste antwoord op de vraag: Is een school verplicht beide ouders na een scheiding te informeren over het wel en wee van hun schoolgaande kind? 24 procent gaf aan dat de school ook alleen een van de ouders mag informeren en 4 procent had geen antwoord op de vraag.

De school en de ouders
De school heeft volgens het burgerlijk wetboek een verplichting beide ouders te informeren over hun kind. Wanneer zij dat nalaten kan de tekortgedane ouder een klacht indienen. Vaak zal de klagende ouder dan in het gelijk gesteld worden. Maak dus bij uw scheiding vooraf heldere afspraken met de school en laat het niet aankomen op een conflict. De ene school zal zijn leraren en medewerkers beter informeren over de regels dan de andere. Kom daarom als ouder zelf in actie, zodat iedereen op de hoogte is van zijn of haar verplichtingen naar elkaar.

Kijk voor meer informatie over scheiding naar ons stappenplan.

Wat is belangrijk om te weten?

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Volg ons

© 2003 - De ScheidingsMakelaar

Website by: Curves n' Colors
Kosteloze kennismaking aanvragen