we staan voor u klaar
06-538 538 55
schrijf je in voor de nazorgnieuwsbrief
 nieuwsbrief

Leidt op een roze wolk trouwen bij scheiden tot lijden?

In onze praktijk als mediator begeleid ik samen met mijn vrouw cliënten bij het regelen van hun scheiding.

Dit is een voor hen emotionele gebeurtenis met mogelijk grote financiële gevolgen waarbij men op een roze wolk zittend bij het aangaan van het huwelijk of het vergelijkbare geregistreerd partnerschap niet stil stond.

Waar in de praktijk de meeste mensen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen betekent dit dat men recht heeft op de helft van alle eigendommen en verplicht is de helft van alle schulden op zich te nemen behoudens een aantal mogelijke uitzonderingen.

Wanneer partijen uit elkaar gaan en weinig bezitten gaat het verdelen doorgaans zonder grote problemen. Is er echter sprake van grote financiële belangen dan wordt dit vaak anders. Het eigen belang van partijen gaat dan een grotere rol spelen en kan aanleiding geven tot heftige discussies.

Is men onder huwelijkse voorwaarden gehuwd dan is in een notariële akte vastgelegd wat er tijdens en na het huwelijk aan ieder toebehoort en hoe de gezamenlijke lasten tijdens het huwelijk worden gedeeld. Gaat men vervolgens uit elkaar dan dient de boedel conform deze huwelijkse voorwaarden te worden afgewikkeld en dient er met elkaar te worden afgerekend.

Het aangaan van huwelijkse voorwaarden kan, zeker als er sprake is van ongelijkwaardige vermogens of schulden van één van de partners voor het huwelijk, verstandig zijn met name als één van de partners of beiden een eigen onderneming hebben.

Men dient zich echter wel goed bewust te zijn van de in de voorwaarden gemaakte afspraken omdat anders de afwikkeling tot ongewenste gevolgen kan leiden. Zaken zijn niet meer duidelijk en er moet soms worden afgewikkeld alsof men in gemeenschap van goederen was gehuwd en zal er het nodige met elkaar moeten worden verrekend.

Sinds de wijziging van het huwelijksvermogensrecht is dit niet meer de standaardwijze. Indien men vanaf

1-1-2018 huwt, huwt men in een beperkte gemeenschap van goederen. Hiervoor geldt dat tot deze gemeenschap alleen die goederen en schulden behoren die ontstaan zijn tijdens het huwelijk. Alle bezittingen en schulden die men voor het huwelijk al had blijven buiten deze gemeenschap. Dit geldt ook voor schenkingen en erfenissen die één van de partijen tijdens het huwelijk ontvangt.

Ter verduidelijking: Als Mathilde en Hugo vóór 1-1-2018 gehuwd zijn en Mathilde daarvoor al eigenaar was van de woning dan hebben beiden recht op de helft van de waarde ervan. Zijn ze echter na 1-1-2018 gehuwd dan heeft Hugo geen recht op de helft van de waarde.

Deze beperkte gemeenschap van goederen kent een aantal valkuilen. Als men voor het huwelijk al samen goederen heeft aangeschaft of schulden heeft gemaakt maken deze na het huwelijk namelijk deel uit van de beperkte gemeenschap. Dit betekent dat de eigendomsverhouding voor beide partners gelijk wordt geschakeld ongeacht hoe dit was voor het huwelijk. Wil men dit niet dat zal men toch weer onder huwelijkse voorwaarden moeten huwen.

Ter verduidelijking: Als Mathilde en Hugo samen voor hun huwelijk een woning hebben gekocht, waarbij Mathilde 75% heeft ingebracht en Hugo 25% en zij vervolgens na 1-1-2018 gehuwd zijn dan hebben beiden toch recht op de helft.

Het is altijd verstandig om wanneer men gaat huwen vooraf samen om tafel te gaan en te bedenken hoe te voorkomen dat mocht de relatie onverhoopt dienen te worden beëindigd er onduidelijkheid zal zijn over wat al dan niet binnen de beperkte gemeenschap valt.

Als scheidingsmakelaar kunnen wij u in alle gevallen behulpzaam zijn om op een respectvolle wijze samen tot oplossingen te komen voor de afwikkeling van uw relatie.

Lees ook het artikel Op een roze wolk denk je niet na over scheiden in de Telegraaf.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien en Peter Vossen – scheidingsmakelaar in Gelderland

Gozien Vossen
Mobiel: 06 46 63 01 21
Email: g.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Peter Vossen
Mobiel:  06 83 533 644
Email: p.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Wat is belangrijk om te weten?

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Volg ons

© 2003 - De ScheidingsMakelaar

Website by: Curves n' Colors
Kosteloze kennismaking aanvragen