we staan voor u klaar
030 23 45 250
schrijf je in voor de nazorgnieuwsbrief
 nieuwsbrief

Auteur: De Scheidingmakelaar

uit elkaar gaan in goed overleg: vijf tips

Bij De ScheidingsMakelaar is iedereen heel het jaar welkom voor een vrijblijvend adviesgesprek en wij vinden het belangrijk om het belang van uit elkaar gaan in goed overleg te blijven onderstrepen. Daarom geven we hier vijf tips om een scheiding in goed overleg te laten verlopen.

1. Doe de melding van de scheiding aan je partner in een persoonlijk gesprek zonder dat de kinderen daarbij aanwezig zijn.

2. Vertel met elkaar aan alle kinderen tegelijkertijd dat jullie willen scheiden. Bereid het gesprek samen voor en laat het overkomen dat jullie allebei achter deze beslissing staan. Lees ook het artikel: de scheidingsmelding aan kinderen.

3. Wanneer er heftige ruzies ontstaan, probeer dan op tijd afstand van elkaar te nemen.

4. Zoek niet voortdurend naar wie gelijk heeft, maar denk na welk aandeel jezelf in de ontstane problemen hebt.

5. Schakel op tijd een scheidingsbemiddelaar in, zodat u op neutraal terrein onder begeleiding van een deskundige de scheiding kunt bespreken.

Meer weten: kijk hier voor ons stappenplan bij scheiding.

Hoe kunnen partners zorgeloos scheiden?

In onze praktijk als mediator begeleid ik samen met mijn man cliënten bij het regelen van hun scheiding. Het scheidingsproces is een voor hen emotionele gebeurtenis met mogelijk grote financiële gevolgen. Regelmatig wordt ons door cliënten gevraagd of men wel kan scheiden, want men heeft geen idee hoe men het na de scheiding financieel moet gaan redden.

Degene die voorheen in het gezin alles financieel regelde heeft vaak minder zorgen en heeft meestal wel een beeld van zijn of haar eigen financiële toekomst. De partner die zich daar niet mee bezig hield ziet dan de toekomst zeker niet zorgeloos tegemoet en is vaak volledig ontredderd en ook in paniek.

Men vraagt zich af hoe men na de scheiding rond kan komen van alleen het eigen inkomen.

De financiële zorgen die men dan heeft veroorzaken grote stress en maken dat men moeilijk in staat is om het scheidingstraject in alle rust met elkaar te doorlopen en tot een goed resultaat voor alle betrokkenen te laten leiden.

Als mediator vinden wij het daarom van groot belang er voor te zorgen dat beide partners snel zicht krijgen op de financiële situatie en op de persoonlijke financiële toekomst na de scheiding. Zaken als: “Wat moet er met de gezamenlijke woning gebeuren? Kan één van beiden er blijven wonen of is het beter om de woning te verkopen?” worden door ons dan met onze cliënten al snel besproken, zodat beide partners spoedig duidelijkheid krijgen van de financiële mogelijkheden en ook de onmogelijkheden. Hierdoor proberen wij voor beide cliënten zoveel mogelijk rust te creëren, zodat alle zaken welke bij de scheiding aan de orde dienen te komen ook in goed overleg kunnen worden besproken en geregeld.

Mede dankzij onze uitgebreide kennis van financiële en fiscale zaken en onze jarenlange ervaring als scheidingsmakelaar kunnen wij u in alle gevallen behulpzaam zijn om op een respectvolle wijze samen tot oplossingen te komen voor de afwikkeling van uw relatie.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien & Peter Vossen – scheidingsmakelaar in Gelderland
Gozien Vossen
Mobiel 06 46 63 01 21
Email g.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Peter Vossen
Mobiel 06 83 533 644
Email p.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Hadden ze het nou niet na mijn examen kunnen vertellen?

Als we het ouderschapsplan met Monique en Tjeerd bespreken blijven we direct bij de tekst in de eerste alinea steken: ‘Vader en moeder hebben met Douwe overlegd over de invulling van het ouderschap na het huwelijk. De mening van hem is gehoord en meegenomen in de besluitvorming.’

Douwe (17 jaar) is inderdaad vanaf het moment dat Monique en Tjeerd het besluit hebben genomen om uit elkaar te gaan bij de situatie betrokken. ‘Dat is nu juist ook het probleem’, vertelt Tjeerd. ‘We vertellen hem alles eerlijk en vragen zijn mening daarover, maar hij zegt telkens dat hij helemaal niks met het gedoe te maken wil hebben.’ Hij zegt gewoon: ‘Jullie zoeken het maar lekker zelf uit. Ik heb hier niet om gevraagd. En ik ga geen kindverklaring tekenen hoor’.

‘We hebben aangegeven dat we kunnen begrijpen dat hij het moeilijk vindt om met ons over allerlei zaken te moeten praten, maar dat hij ook met jou mag praten als hij dat prettiger vindt. ‘Mij best. Ik hoor het liever van haar dan van jullie’, was zijn reactie.
Tegenover mij zit Douwe precies zoals ik hem ken: slungelig maar zeer beleefd naar mij toe.

Nadat hij zijn mobiel heeft uitgezet pakt hij een briefje uit zijn zak en steekt meteen van wal.

‘Zo’, zeg ik. ‘Jij hebt enig voorwerk gedaan’.

‘Ja, want mijn hersenen maken er een rommeltje van, vandaar dat ik gewoon van alles opschrijf en dan af en toe even kijk wat ik nou eigenlijk die dag allemaal heb opgeschreven.’

‘Dit briefje is dus het briefje van vandaag?’

‘Ja en bovenaan staat: wat zitten jullie toch allemaal te regelen? Wordt er überhaupt wel aan mij gedacht?’ ‘Als ik jou nu zeg dat juist jij het uitgangspunt bent bij alle gesprekken en afspraken. Geloof je me dan?’

Douwe kijkt me aan en slaat zijn haardos door elkaar. Het is even stil.

‘Het gaat om het moment’, zegt hij fel. ‘Nieuwjaarsdag. We zitten allemaal gezellig aan tafel over onze goede voornemens te praten en dan bij het toetje (mijn toetje nota bene) zeggen ze dat ze iets moeten vertellen. Nou je snapt al wat ze te vertellen hadden. Geen goede voornemens in ieder geval. Hadden ze het nou niet ná mijn examen kunnen vertellen? En daarom ben ik zo kwaad op die twee.’

‘Dat begrijp ik, maar misschien is er wel nooit een geschikt moment voor ouders om het hun kinderen te vertellen. Misschien gaan jouw ouders wel voor eerlijkheid en respect.’

Hij kijkt me aan en zegt: ‘Hoezo?’

‘Zoals ik het zeg’.

Na een korte stilte en een blik op het plafond zegt hij:

‘Ach ja, ik begrijp het eigenlijk ook wel hoor. Het past ook helemaal bij de manier waarop ze ons hebben opgevoed.’

‘Zou het je lukken om meer begrip voor je vader en moeder op te brengen en te proberen om er samen met hen over te praten? Ze hebben net zoals jij niet om deze situatie gevraagd’.

‘Ik zal ’t proberen’.

‘Dapper, jongen’.

We hebben samen zijn lijstje afgewerkt en het ouderschapsplan én de kindverklaring doorgenomen.

Op mijn vraag of we nu alles hadden besproken wat hij had willen bespreken, zegt hij: ‘Ja en eigenlijk nog veel meer. De rest doe ik wel met mijn vader en moeder. En die kindverklaring ga ik wel tekenen hoor!’

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien & Peter Vossen – scheidingsmakelaar in Gelderland
Gozien Vossen
Mobiel 06 46 63 01 21
Email g.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Peter Vossen
Mobiel 06 83 533 644
Email p.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Mediation bij echtscheiding

Als scheidingsmakelaar ervaar ik regelmatig dat partijen bij een eerste kennismakingsgesprek aangeven, dat zij in goed overleg uit elkaar willen en dat zij denken alles goed met elkaar te kunnen bespreken. Een veel gehoorde kreet daarbij is: “wij zijn on speaking terms” of “wij kunnen nog goed samen door een deur”.

Een patstelling

Vooral als er ook kinderen bij betrokken zijn begrijpen ouders dat het voor henzelf en hun kinderen van belang is dat zij alles goed regelen. Ook geeft men vaak aan te begrijpen dat een zogenaamde vechtscheiding met twee advocaten niet de oplossing is en alleen maar tot hoge kosten leidt. De realiteit is echter dat men over een aantal zaken moeilijk met elkaar kan praten. Men wil wel met elkaar praten, maar men praat feitelijk alleen maar tegen elkaar zonder echt te luisteren. Gesprekken verzanden dan in heilloze discussies en de emoties kunnen hoog oplopen. Dat dit zo gaat, is niet verwonderlijk. Partners zijn in een situatie terechtgekomen waar men samen niet meer uit komt en men is ook niet voor niets tot de beslissing gekomen om uit elkaar te gaan en ieder een eigen weg te bewandelen. Men kan niet echt meer met elkaar praten en een verschil van mening leidt vaak tot een patstelling waar men samen niet uit kan komen: “Jij wil de auto hebben, maar ik wil hem ook hebben”.

Ruimte maken voor begrip

Als ik tijdens een gesprek met mijn cliënten ervaar dat men er samen niet uit kan komen, dan probeer ik hen duidelijk te maken dat zij een gezamenlijk probleem hebben, dat alleen opgelost kan worden door om de tafel te gaan en te onderzoeken wat er nu eigenlijk aan de hand is. Hebben partijen elkaar wel verstaan en goed begrepen? Of is het soms zo, dat de ene partij er maar van uit gaat dat de ander hem of haar wel begrijpt?

Het gaat er dan om partijen te laten inzien waar het de ander werkelijk om gaat. Door te vragen naar het waarom van een bepaalde stellingname, kan er bij de ander begrip komen voor een ingenomen standpunt. Dit geeft dan ruimte om toch dichter bij elkaar te komen en zo een gezamenlijke oplossing mogelijk te maken.

Echt met elkaar praten

Tijdens gesprekken ervaar ik dat echt met elkaar praten vaak tot oplossingen leidt, waaraan men vooraf niet zou hebben gedacht. Men is dan zelf in staat om met voorstellen te komen waarin beiden zich kunnen vinden en die ook juist daarom uiteindelijk stand kunnen houden. Doordat partijen meer van elkaars standpunten gaan begrijpen staat men ook meer open voor alle overige zaken die bij een scheiding dienen te worden geregeld. Partijen gaan dan met een meer tevreden gevoel uit elkaar en na de ondertekening van het convenant en eventueel het ouderschapsplan wordt dan ook vaak gezegd dat men niet had verwacht dat sommige zaken toch zo samen opgelost konden worden

Tips voor betaalbare tijdelijke woonruimte bij een echtscheiding

Als je gaat scheiden is het soms moeilijk om voor jezelf en je ex een woning te vinden. Vaak omdat de financiën het niet toelaten om het gezamenlijk gekochte huis te verlaten. Wie vertrekt er en hoe regel je dat? Dat zijn zaken waar een scheidingsmakelaar in gespecialiseerd is. Hij of zij gaat samen met jullie kijken wat er financieel wel mogelijk is en wat natuurlijk de beste oplossing is voor de kinderen. Hier geven we in ieder geval een paar tips om aan betaalbare woonruimte te komen als de ene partner tijdelijk ergens anders moet gaan wonen.

1. Anti-kraak

Anti-kraak woningen zijn goedkoper dan reguliere woningen. Zij zijn bedoeld om een woning totdat deze gesloopt gaat worden of verkocht bezet te houden zodat de woning niet kan worden gekraakt. Het nadeel is wel dat je vaak niet weet hoe lang je er kan blijven wonen.

2. Oppassen op een leegstaande woning

Particulieren kunnen hun woning tijdelijk verhuren als het moeilijk is hun huis nu te verkopen. Zij laten dan iemand tegen een lage huur in het huis wonen totdat er een koper voor het huis gevonden is. Zo’n huis kan ideaal zijn voor iemand die een tijdelijk onderdak zoekt.

3. Sociale huurwoning

Een goede optie maar vaak zijn er lange wachtlijsten en urgentieverklaringen worden niet meer geaccepteerd om eerder aan de beurt te komen. Toch verschilt het per gemeente en is het zeker de moeite om deze optie te bekijken.

4. Raadpleeg je netwerk

Vraag vrienden, bekenden of familie of ze nog een goede woonruimte weten voor lage maandlasten. Gebruik sociale media als twitter of Facebook om mensen te bereiken. Wie weet is de perfecte tijdelijke woonruimte voor jou dichter bij dan je denkt

Wat als u partner niet van u wilt scheiden?

Als u eenmaal zelf de beslissing heeft genomen te willen gaan scheiden en u dit aan uw partner heeft verteld komt het regelmatig voor dat de partner nog niet zover is. De partner wil dan nog niet scheiden of is hiertoe helemaal niet bereid of niet in staat om mee te werken aan de scheiding.

Als dit u overkomt, kunt u door tussenkomst van een advocaat een eenzijdig verzoek tot scheiding indienen. Een scheiding die op dergelijke wijze tot stand komt is echter niet bevorderlijk voor uw relatie in de verdere toekomst zeker niet wanneer er ook kinderen bij zijn betrokken.

Uw liefdesrelatie is dan wel voorbij maar uw relatie als ouders van de kinderen blijft altijd voortbestaan.
Beter is het om samen met uw partner het gesprek aan te gaan en hem of haar duidelijk te maken waarom u wilt scheiden. Wees vooral eerlijk en duidelijk. Zelf heeft u waarschijnlijk al langere tijd geworsteld met de vraag of u beter kunt gaan scheiden of toch bij elkaar moet blijven. Soms heeft u daarover ook al wel eerder met uw partner gesproken maar heeft het nooit tot een goed gesprek geleid waarbij diepgaand met elkaar is gesproken over jullie relatie en de verwachtingen voor deze relatie.

Gun uw partner de tijd om uw beslissing tot hem of haar door te laten dringen. Stel voor om samen met een mediator te gaan praten. Tijdens een gezamenlijk gesprek kunnen wij u als mediator helpen om duidelijkheid te krijgen over uw beslissing om de relatie te beëindigen en desgewenst de redenen daarvoor. Uw partner zal dit helpen om meer duidelijkheid te krijgen in wat een scheiding voor hem of haar gaat betekenen voor de verdere toekomst.
Pas dan zal de partner in staat zijn om uw beslissing te accepteren en vervolgens met u samen over de gevolgen van uw beslissing te praten. Laat uw partner weten dat u graag samen in onderling overleg de relatie wilt beëindigen, zodat u beiden met zo weinig mogelijk kleerscheuren een nieuwe toekomst tegemoet kunt gaan. Geef aan dat u begrijpt dat het voor hem of haar moeilijk zal zijn om samen goede afspraken te maken, maar dat u dit wel voor iedereen van groot belang vindt.

Als uw ScheidingsMakelaar kunnen wij u beiden behulpzaam zijn om alle zaken helder op een rij te zetten, zodat u samen tot goede beslissingen kunt komen waardoor een scheiding ook een nieuw begin kan zijn voor u beiden.

Waarom moet ons kind een kindverklaring invullen?

Als ScheidingsMakelaar en ouder-kindcoach heb ik dagelijks te maken met ouders van kinderen, die hebben besloten in onderling overleg uit elkaar te gaan. Indien er kinderen vanaf 12 jaar betrokken zijn bij de scheiding dan komt tijdens de besprekingen omtrent het ouderschapsplan het invullen van een kindverklaring ter sprake. Als ouders en kinderen het woord ‘kindverklaring’ horen dan leidt dat regelmatig tot verontwaardiging en opmerkingen zoals: ‘Wat doen ze mijn kind aan?’ Ik leg de ouders en de kinderen dan uit wat een kindverklaring inhoudt en waarom het kind deze moet invullen en ondertekenen. Een kindverklaring bevat de persoonlijke gegevens van het betreffende kind en een aantal vragen welke door het kind, al dan niet in aanwezigheid van zijn/haar ouders, beantwoord mogen worden. Het kind mag zijn wil/wensen aangeven, maar het hangt af van de omstandigheden of alle wensen na de scheiding uitvoerbaar zijn. Ook hierover wordt met het kind gesproken.

Het kind mag het volgende aangeven:

 • Bij wie hij/zij wil blijven wonen
 • Of zijn/haar vader of zijn/haar moeder het ouderlijk gezag over hem/haar moet krijgen of dat zijn/haar ouders allebei het ouderlijk gezag moeten houden.
 • Of hij/zij de omgangsregeling met zijn/haar ouders wil regelen of dat de rechter deze vast moet stellen.
 • Of hij/zij het eens/oneens is met het ouderschapsplan welk door zijn/haar ouders is opgesteld.

De rechter is volgens de wet verplicht om alle kinderen vanaf 12 jaar op te roepen en naar hun mening te vragen. Indien de ouders in onderling overleg uit elkaar gaan dan is het invullen van een kindverklaring voldoende voor de rechter en zijn zij niet verplicht om een gesprek met de rechter aan te gaan. Als de ouders een samenleving zijn aangegaan en dus niet zijn gehuwd zijn de ouders vrij om het ouderschapsplan al dan niet ter bekrachtiging bij de rechtbank in te dienen. In dat geval blijft een kindverklaring dan ook achterwege.

Kiest ú of kiest uw kínd voor co-ouderschap?

Al 10 jaar hebben wij als mediator, scheidingsmakelaar en ouder-kindcoach dagelijks te maken met mensen die uit elkaar gaan en zich daarbij zorgen maken over de zorgverdeling voor hun kinderen als gevolg van de scheiding.

In een onlangs verschenen artikel over co-ouderschap in de Volkskrant met als kop: ‘Permanent pendelen tussen twee ouders, wat doet dat met kinderen?’ wordt aan de hand van de resultaten van onderzoeken het co-ouderschap onder de loep genomen. Zie hiervoor: https://www.volkskrant.nl/mensen/permanent-pendelen-tussen-twee-ouders-wat-doet-dat-met-kinderen-~bba38d4f/

Wat wij met deze blog over willen brengen is dat co-ouderschap in veel gevallen uitstekend werkt, maar dat het ook anders kan zijn.

Kies een zorgverdeling die bij u en de kinderen past!

Als ouders uit elkaar gaan is het van groot belang dat er een zorgverdeling wordt afgesproken die bij de ouders én bij de kinderen past.

Dat kan bijvoorbeeld een zorgverdeling zijn waarbij de ene ouder meerdere dagen voor de kinderen zorgt dan de andere ouder of een zorgverdeling waarbij de kinderen ongeveer de helft van de tijd door de ene ouder en ongeveer de helft van de tijd door de andere ouder worden verzorgd.

U mag zelf bepalen welke zorgverdeling het beste bij u én de kinderen past.

Wat aIs:

 1. beide ouders de voorkeur geven aan co-ouderschap?
 2. één van de ouders co-ouderschap wenst en de andere ouder niet?
 3. niet alle kinderen co-ouderschap wensen?
 4. de ouders co-ouderschap wensen maar de kinderen niet?

Als beide ouders co-ouderschap wensen en samen hierover sociale en financiële afspraken kunnen maken dan is dat uiteraard plezierig voor beide ouders.

Maar wat als maar één van de ouders of maar één van de kinderen co-ouderschap wenst?

Dan is het van groot belang dat u elkaar de ruimte geeft om aan te geven waarom de ander liever een andere zorgverdeling wenst. Probeer samen een oplossing te vinden waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Als één van de kinderen niet wil en de andere wel dan kunt u co-ouderschap voor het ene kind afspreken en voor het andere kind een verdeling afspreken die beter bij de ouders en het betreffende kind past.

Bovendien zouden de kinderen aan kunnen geven dat zij helemáál geen co-ouderschap wensen.

Ook dan is het van belang om samen hierover te praten. Ouders kunnen totaal andere redenen hebben om voor co-ouderschap te kiezen dan kinderen. Denk hierbij aan de mogelijkheid dat de scheiding een verstoring van het sociale leven kan betekenen voor uw kinderen.

Betrek de kinderen zoveel en zo vroeg mogelijk bij de afspraken m.b.t. het ouderschapsplan. Zij hebben dikwijls heel goede ideëen!

Als wij de ouders vragen waarom zij bijvoorbeeld voor co-ouderschap kiezen dan komen zij onder andere met de volgende argumenten:

‘dan raak ik mijn kinderen tenminste niet kwijt!’

‘dan hoef ik als we zijn gescheiden minder kinderalimentatie te betalen!’

‘dan hebben we een groot belastingvoordeel!’

‘dan weet ik tenminste zeker dat ik controle heb over de uitgaven voor de kinderen!’

‘dan zorgt de ouder voor het kind op wiens/wier naam hij/zij staat ingeschreven bij de Basis Registratie Personen (BRP)!’

‘de extra en/of onvoorziene kosten worden na de scheiding sowieso door ons door de helft gedeeld!’

Bovenstaande argumenten kunnen spelen bij ouders die onvoldoende zijn geïnformeerd over de mogelijkheden bij scheiding of bij ouders die meer oog hebben voor de financiële gevolgen van de scheiding dan voor het welzijn van de kinderen.

Denk aan de kwaliteit en niet aan de kwantiteit van een zorgverdeling!

Hoe komt u tot een zorgverdeling welke het beste past bij u en uw kinderen?

Door eerst uw wensen en (afhankelijk van de leeftijd van uw kinderen) die van uw kinderen met elkaar te bespreken. Kies dan een zorgverdeling waar iedereen zich in kan vinden. Al zal iedereen misschien niet helemaal ‘zijn zin hebben gekregen’.

Denk hierbij vooral aan de praktische uitvoering van een zorgverdeling.

Als ouders heeft u beiden het recht op omgang met de kinderen. Het zijn uw kinderen!

Kiest u voor co-ouderschap waarbij de kinderen de ene week bij de ene ouder zijn en de andere week bij de andere ouder dan is het van belang dat u rekening houdt met de leeftijd en de wensen van de kinderen. De kinderen kunnen u heel erg missen en andersom zal het niet anders zijn!

Hoe zou u het vinden om elke week te moeten verkassen en dat jarenlang?

Sommige kinderen hebben meer behoefte ‘aan een vaste stek’, maar willen wel graag de vrijheid hebben om van de ene ouder naar de andere ouder te gaan zonder dat zij hun ouders hierin tekortdoen.

Weer andere kinderen willen ‘geen gezeul met de tassen’.

Wat wij met deze blog over willen brengen is dat co-ouderschap in veel gevallen voor alle betrokkenen uitstekend werkt, maar dat in andere gevallen een andere zorgverdeling misschien veel beter past bij de situatie na de scheiding!

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien & Peter Vossen – scheidingsmakelaar in Gelderland
Gozien Vossen
Mobiel 06 46 63 01 21
Email g.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Peter Vossen
Mobiel  06 83 533 644
Email p.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Indexering alimentatie per 1-1-2019

Per 1 januari a.s. behoren de bedragen van de kinderalimentatie en van de eventueel overeengekomen partneralimentatie te worden verhoogd. Deze verhoging houdt rekening met de stijging van de kosten van het levensonderhoud. Het percentage waarmee de bedragen moeten worden verhoogd bedraagt 2% en dit is in november jl. door de Minister van Justitie en Veiligheid vastgesteld. Wilt u weten wat u moet gaan betalen of wat u dient te ontvangen dan kunt u dit controleren op de onderstaande site: https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/

Indien in voorgaande jaren de alimentatie niet is aangepast dient dit alsnog te worden gedaan. U kunt dit tot 5 jaar terug alsnog vorderen. Voor de berekening daarvan kunt u de bovengenoemde site eveneens raadplegen.

Indien er sprake is van gewijzigde omstandigheden na de oorspronkelijke vaststelling van de verschuldigde alimentatie kan het zinvol zijn om een herberekening te laten maken. Aanleiding hiervoor zijn onder meer:

 • Inkomstendaling en/of inkomensstijging;
 • Verandering in de zorgverdeling voor de kinderen;
 • Het gaan samenwonen van de alimentatieontvanger;
 • De geboorte van een kind uit de nieuwe relatie.

Aan de hand van een herberekening die wij voor u kunnen opmaken kunt u dan in onderling overleg, mits uw ex-partner daartoe bereid is, nieuwe afspraken maken. Lukt dit niet dan kunt u wellicht met behulp van ons als mediator toch in overleg met uw ex-partner tot een oplossing komen. Staat uw ex-partner daar niet voor open dan kunt u dit via een advocaat proberen te bereiken. Als laatste mogelijkheid om tot een aanpassing te komen kunt u een advocaat inschakelen om namens u een verzoek tot herziening van de alimentatie in te dienen bij de rechtbank. De rechter zal daarover dan een beslissing nemen.

Neem vrijblijvend contact met ons op:
Gozien & Peter Vossen – scheidingsmakelaar in Gelderland
Gozien Vossen
Mobiel 06 46 63 01 21
Email g.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Peter Vossen
Mobiel  06 83 533 644
Email p.vossen@scheidingsmakelaar.nl

Ouderdomspensioen automatisch verdelen

Als je bij de scheiding hebt afgesproken dat je de pensioenen verdeeld dan dien je dit binnen 2 jaar na inschrijving van de scheiding te melden aan je pensioenuitvoerder. Doe je dit niet dan moet je het onderling met je ex-partner maar regelen met alle vervelende gevolgen van dien.

Het kabinet wil nu dat ex partners na de echtscheiding automatisch recht krijgen op de helft van elkaars, tijdens het huwelijk opgebouwde, ouderdomspensioen. Minister Wouter Koolmees wil dit voorstel medio 2019 bespreken.

Een goede zaak want na een echtscheiding heb je zoveel aan je hoofd dat het niet vreemd is dat je iets vergeet.

Omgangsregeling voor opa en oma

De opa’s en oma’s in de EU kunnen nu staan op een omgangsregeling met hun kleinkinderen. Dit heeft het Europese Hof beslist in een zaak die was aangespannen door een oma die haar kleinkind na de scheiding wilde blijven zien.

Dit recht op een omgangsregeling is niet alleen voor de opa’s en oma’s maar ook voor alle andere personen die belangrijk zijn voor het kind en met wie het kind een persoonlijke band onderhoudt

Kinderalimentatie tijdens de vakantie

In mijn praktijk krijg ik rond deze tijd veel vragen over het betalen van de kinderalimentatie tijdens de vakanties. Ik ga 2 weken met de kinderen op vakantie moet in dan toch nog kinderalimentatie betalen.

Het antwoord is “ja”. Het vastgestelde bedrag aan kinderalimentatie is het gemiddelde wat per maand worden betaald. Bij het vaststellen van het bedrag is rekening gehouden met de tijd dat de kinderen bij de niet verzorgende ouder verblijven en wordt zorgkorting genoemd. Dus tijdens de vakantie dient de kinderalimentatie doorbetaald te worden.

Na de scheiding met de kinderen op vakantie

Eindelijk op vakantie, na alle echtscheidingsperikelen heerlijk een paar weken met de kinderen er tussenuit.
Laat dit niet uitlopen op een teleurstelling. Ga je namelijk als ouder alleen met je kind of kinderen op vakantie dan is toestemming van de ander ouder noodzakelijk. De marechaussee controleert hier veelvuldig of.

Voor het geven van toestemming is er een speciaal formulier dat aan de marechaussee kan worden getoond. Voor sommige landen is er zelf meer nodig dan alleen een toestemmingsverklaring. De onderstaande info button brengt u naar de site van de overheid waar alle relevantie informatie over dit onderwerp is terug te vinden alsook de download van het toestemmingsformulier. Bereid dit goed voor zodat je kunt genieten van een zorgeloze vakantie.

Het belang van pensioenverdeling

Als u gaat scheiden is het belangrijk om ook stil te blijven staan bij het maken van afspraken over uw pensioen. Hiermee kunt u voorkomen dat u later, als u en/of uw ex-partner met pensioen gaan, met onverwachte tegenvallers te maken krijgt. Het simpelweg verdelen van het ouderdomspensioen, zoals de wet dat regelt, is lang niet altijd voor iedereen de beste oplossing. Als u in onderling overleg uit elkaar gaat kunt u zelf beslissen wat er over de door u en door uw partner opgebouwde pensioenaanspraken dient te worden vastgelegd.

Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding
In het geval u er samen niet uitkomt zal een rechter aangeven dat de tijdens de duur van uw huwelijk of van het geregistreerde partnerschap opgebouwde pensioenaanspraken dienen te worden verevend conform de “Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (de Wet VPS)”.

Standaardverevening

Deze standaardwijze van pensioenverevening houdt in dat zodra één van u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, het pensioenfonds het uit te keren pensioen deels aan de pensioengerechtigde zelf zal gaan uitkeren en een deel aan de ex-partner. Bij deze standaardwijze van verevening heeft ieder van de partners recht op 50% van het tijdens het huwelijk of van het geregistreerde partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen. Men heeft echter ook de vrijheid om samen een andere verhouding dan 50/50 voor de verdeling van het pensioen af te spreken. Met deze standaardwijze van verevening heeft de wetgever beoogt er voor zorg te dragen dat na een scheiding niet de ene partner achterblijft met een goede pensioenregeling en de andere partner met geen of slechts een laag opgebouwd pensioen naast de eventuele AOW.

Voorbeeld standaardverevening

Stel nu dat u een pensioen heeft opgebouwd van bruto € 10.000,00 bruto per jaar dan is het van belang om te weten of de pensioenopbouw tijdens de duur van uw huwelijk of van het geregistreerde partnerschap heeft plaatsgevonden of ook deels vóór die periode. Indien het gehele bedrag tijdens het huwelijk is opgebouwd betekent dit dat uzelf als uw pensioen ingaat hiervan € 5.000,00 per jaar gaat ontvangen en uw ex-partner eveneens € 5.000,00. Indien u na de scheiding nog verder pensioen opbouwt ontvangt u dat opgebouwde deel volledig zelf. In het geval dat van het hierboven genoemde bedrag slechts een deel tijdens uw huwelijk is opgebouwd bijvoorbeeld € 6.000,00 dan ontvangt u zelf, zodra uw pensioen ingaat, € 7.000,00 en uw ex-partner € 3.000,00.

Afzien van pensioenverdeling

Partners hebben de vrijheid om in afwijking van de wettelijke regeling ook volledig af te zien van verdeling van opgebouwde pensioenaanspraken. Waar vandaag de dag beide partners vaak een eigen inkomen hebben en ook zelf pensioenrechten opbouwen tijdens het huwelijk kiest men er vaak voor om af te zien van pensioenverdeling bij de scheiding. Men spreekt dan af dat ieder zijn eigen pensioen volledig behoudt.

Conversie

In het geval er een groot leeftijdsverschil bestaat tussen beide partners kan de standaardwijze van verevening tot ongewenst gevolgen leiden. Voorbeeld hiervan is dat uw partner weinig pensioen heeft opgebouwd en 5 jaar ouder is dan u en dat u een hoog pensioen heeft opgebouwd. In die situatie betekent dit dat uw partner wanneer deze met pensioen gaat slechts zijn eigen deel van dat lage pensioen ontvangt en nog 5 jaar moet wachten op de uitkering van het deel van uw pensioen.
Conversie kan dan een goede oplossing bieden. Bij conversie wordt het voor de andere partner bestemde deel van uw pensioen omgezet in een eigen aanspraak voor de ex-partner op ouderdomspensioen. Voor u en voor de ex-partner geldt dan dat het pensioen gaat uitkeren op het moment dat men zelf met pensioen gaat. Aan conversie kleeft wel een nadeel. Mocht er conversie zijn afgesproken en uw ex-partner, die daarmee een eigen recht op oorspronkelijk uw pensioen heeft gekregen, vóór u komen te overlijden dan heeft u geen recht meer op dat deel van uw voormalige pensioen. Dit in tegenstelling tot bij de standaardwijze van verevening. In dat geval krijgt men het aan de andere partner uit te keren deel namelijk weer zelf uitgekeerd. Bij de standaardwijze van verevening blijft het namelijk uw eigen pensioen.

Mededeling pensioenfonds

Het is belangrijk dat het pensioenfonds op de hoogte wordt gesteld van de gemaakte keuze voor wat betreft de pensioenverdeling. Indien men tijdig het pensioenfonds op de hoogte heeft gebracht zal het pensioenfonds zorgdragen voor de juiste uitbetaling van de pensioenuitkeringen aan beide partners. Als men dit achterwege laat is het gevolg dat u zelf verantwoordelijk bent voor de uitvoering van de betaling van het aan de ex-partner toekomende deel van uw pensioen wanneer u met pensioen gaat. Deze melding dient uiterlijk binnen 2 jaar na de datum van de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in het register van de burgerlijke stand aan het pensioenfonds te hebben plaatsgevonden.

Drempelbedrag bij pensioenverdeling

Om voor verdeling van het pensioen in aanmerking te komen is het wel noodzakelijk dat er voldoende pensioen is opgebouwd. Er geldt een drempelbedrag van € 465,94. Is de helft van het te verdelen pensioen lager dan dit drempelbedrag dan vindt er geen pensioenverdeling plaats.

Hypotheekadvieskosten bij scheiding aftrekbaar?

Waar u gaat wonen na een scheiding is een belangrijke vraag? Bij een koopwoning speelt dan de vraag wie in het huis blijft of dat de woning in zijn geheel verkocht gaat worden. Naast begeleiding bij scheiding is er dan een hypotheekadvies nodig.

Waar worden de kosten voor gemaakt?

Om te bepalen of kosten aftrekbaar zijn is het van belang te weten waar welke tijd aan is besteed en het gaat dus niet om wat er op de factuur wordt vermeld. U kunt dit bepalen aan de hand van een urenspecificatie of aan de hand van de reguliere tarieven die worden gerekend. In het geval van een hypotheekadvies zijn alleen de gemaakte kosten voor het hypotheekadvies aftrekbaar en niet de kosten die te maken hebben met de afhandeling van de scheiding in de vorm van bijvoorbeeld: bemiddeling, opstellen van een convenant of vermogensverdeling.

Zijn de hypotheekadvieskosten volledig aftrekbaar?

De hypotheekadvieskosten zijn dan en slechts dan aftrekbaar als de lening fiscaal als eigenwoningschuld kan worden aangemerkt. Valt een deel van de lening in box 3 dan is maar een gedeelte van de hypotheekadvieskosten aftrekbaar. Ook is het zo dat u zelf daadwerkelijk de kosten moet hebben gemaakt. Als de kosten door een derde zijn betaald, kunt u het bedrag alleen aftrekken als het een vastgelegde schuld betreft.

Wees op uw hoede!

Hypotheekadvieskosten bij scheiding zijn aftrekbaar maar alleen voor zover ze ook daadwerkelijk betrekking hebben op het hypotheekadvies. Als een scheidings- en hypotheekadviseur u een voorstel doet waarin de kosten voor het hypotheekadvies veel hoger zijn dan de reguliere tarieven of veel hoger dan de scheidingsadvieskosten kan het zijn dat u later bedrogen uitkomt. Het bedrag op de factuur voor hypotheekadvieskosten wil nog niet zeggen dat u ook recht heeft op deze belastingaftrek.

Wat is belangrijk om te weten?

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Volgs on

© 2003 - De ScheidingsMakelaar

Website by: Curves n' Colors
Kosteloze kennismaking aanvragen