we staan voor u klaar
06-538 538 55
schrijf je in voor de nazorgnieuwsbrief
 nieuwsbrief

Mediation bij echtscheiding

Als scheidingsmakelaar ervaar ik regelmatig dat partijen bij een eerste kennismakingsgesprek aangeven, dat zij in goed overleg uit elkaar willen en dat zij denken alles goed met elkaar te kunnen bespreken. Een veel gehoorde kreet daarbij is: “wij zijn on speaking terms” of “wij kunnen nog goed samen door een deur”.

Een patstelling

Vooral als er ook kinderen bij betrokken zijn begrijpen ouders dat het voor henzelf en hun kinderen van belang is dat zij alles goed regelen. Ook geeft men vaak aan te begrijpen dat een zogenaamde vechtscheiding met twee advocaten niet de oplossing is en alleen maar tot hoge kosten leidt. De realiteit is echter dat men over een aantal zaken moeilijk met elkaar kan praten. Men wil wel met elkaar praten, maar men praat feitelijk alleen maar tegen elkaar zonder echt te luisteren. Gesprekken verzanden dan in heilloze discussies en de emoties kunnen hoog oplopen. Dat dit zo gaat, is niet verwonderlijk. Partners zijn in een situatie terechtgekomen waar men samen niet meer uit komt en men is ook niet voor niets tot de beslissing gekomen om uit elkaar te gaan en ieder een eigen weg te bewandelen. Men kan niet echt meer met elkaar praten en een verschil van mening leidt vaak tot een patstelling waar men samen niet uit kan komen: “Jij wil de auto hebben, maar ik wil hem ook hebben”.

Ruimte maken voor begrip

Als ik tijdens een gesprek met mijn cliënten ervaar dat men er samen niet uit kan komen, dan probeer ik hen duidelijk te maken dat zij een gezamenlijk probleem hebben, dat alleen opgelost kan worden door om de tafel te gaan en te onderzoeken wat er nu eigenlijk aan de hand is. Hebben partijen elkaar wel verstaan en goed begrepen? Of is het soms zo, dat de ene partij er maar van uit gaat dat de ander hem of haar wel begrijpt?

Het gaat er dan om partijen te laten inzien waar het de ander werkelijk om gaat. Door te vragen naar het waarom van een bepaalde stellingname, kan er bij de ander begrip komen voor een ingenomen standpunt. Dit geeft dan ruimte om toch dichter bij elkaar te komen en zo een gezamenlijke oplossing mogelijk te maken.

Echt met elkaar praten

Tijdens gesprekken ervaar ik dat echt met elkaar praten vaak tot oplossingen leidt, waaraan men vooraf niet zou hebben gedacht. Men is dan zelf in staat om met voorstellen te komen waarin beiden zich kunnen vinden en die ook juist daarom uiteindelijk stand kunnen houden. Doordat partijen meer van elkaars standpunten gaan begrijpen staat men ook meer open voor alle overige zaken die bij een scheiding dienen te worden geregeld. Partijen gaan dan met een meer tevreden gevoel uit elkaar en na de ondertekening van het convenant en eventueel het ouderschapsplan wordt dan ook vaak gezegd dat men niet had verwacht dat sommige zaken toch zo samen opgelost konden worden

Wat is belangrijk om te weten?

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Volg ons

© 2003 - De ScheidingsMakelaar

Website by: Curves n' Colors
Kosteloze kennismaking aanvragen