Nabestaandenpensioen

Wanneer er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft een partner veelal recht op een nabestaandenpensioen op het moment dat de ander komt te overlijden. Standaard gaat het hier om 70% van het ouderdomspensioen.

Volg ons

Kosteloze kennismaking aanvragen