Welke omgangsregeling wilt u?

Ouderlijk gezag en de omgangsregeling
Ouders hebben het recht en de plicht om hun minderjarige kinderen op te voeden en te verzorgen. Elke minderjarige (jonger dan achttien jaar) staat volgens de wet onder gezag van een of meer volwassenen. Tijdens uw scheiding regelt u hoe u in de toekomst uw ouderschap gaat invullen. U maakt afspraken over de omgangsregeling, informatie en consultatie. Een omgangsregeling kan inhouden dat de kinderen het hoofdverblijf bij de verzorgende ouder hebben en de niet-verzorgende ouder volgens een van tevoren afgesproken regeling bezoeken. De niet-verzorgende ouder heeft recht op informatie over het kind. De ouder bij wie de kinderen wonen, heeft de plicht om de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken rond de opvoeding. De ScheidingsMakelaar brengt de situatie van de kinderen zorgvuldig in kaart en bemiddelt over een bevredigende oplossing voor alle partijen. Het opstellen van het bij bijbehorende ouderschapsplan is voor alle ouders verplicht.
Co-ouderschap
Steeds vaker kiezen gezinnen voor co-ouderschap, waarbij de opvoeding van de kinderen zoveel mogelijk gelijk onder beide ouders wordt verdeeld. Bij een co-ouderschap wonen de kinderen om de beurt bij een van de ouders. Bij een co-ouderschap dragen beide ouders volledige verantwoording voor de zorg voor de kinderen en verdelen ook de kosten. Verrassend misschien, maar co-ouderschap staat niet in de wet geformuleerd. De rechter gaat echter wel akkoord met afspraken tijdens de scheiding die leiden tot het co-ouderschap. Niemand kan tijdens een scheiding een co-ouderschap afdwingen bij een ouder, die dit niet wil. Co-ouderschap werkt daarom alleen als beide ouders op goede voet met elkaar staan en op een constructieve manier over de kinderen kunnen communiceren. Afspraken tussen ouders moeten sinds 1 maart 2009 worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Vrijblijvend advies over uw situatie?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

GESLACHT
BENT U OF IS UW PARTNER ONDERNEMER
Contact via

Volg ons

Kosteloze kennismaking aanvragen