030 23 45 250 Stel een vraag Schrijf je in voor de nazorg nieuwsbrief
.

Hoe verdeelt u het pensioen?

Ouderdomspensioen

Partners hebben wanneer zij scheiden over en weer recht op een deel van elkaars aanspraak op ouderdomspensioen conform de 'Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding'. De WVPS maakt geen onderscheid naar het huwelijksgoederen regime. WVPS is van regelend recht en regelt de verevening van ouderdomspensioen als volgt: al het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen aan ieder voor 50% toerekenen.pensioen en scheiding

Nabestaandenpensioen

Naast de rechten op elkaars ouderdomspensioen bij scheiden, is er tevens een recht op omzetting van een deel van het nabestaandenpensioen in een bijzonder nabestaandenpensioen ten behoeve van de ex-partner. Deze regeling is vastgelegd in de PensioenWet. Bij opbouw van het nabestaandenpensioen op risicobasis is er geen waarde, dus ook geen aanspraak en kan er een beroep gedaan worden op Pensioenverweer. Er dient dan eerst een alternatieve voorziening te worden getroffen om dit risico af te dekken. Ongehuwden kunnen geen aanspraak maken uit hoofde van de Wet VPS. Wel kunnen zij onderling op voorhand afspraken maken. Samenwoners kunnen voor een verrekening kiezen welke gelijk is aan de Wet VPS. Het huwelijksgoederen regime heeft in beginsel geen invloed op de werking van de Wet VPS tenzij in de huwelijkse voorwaarden andere afspraken m.b.t. het pensioen bij scheiding zijn afgesproken.

Bekijk hier ons stappenplan bij scheiding

Vrijblijvend advies over uw situatie?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Scheiding Stappenplan

U en uw partner hebben besloten te gaan scheiden en hebben de intentie om in goed overleg uit elkaar te gaan. In het kennismakingsgesprek kijken we wat we voor u beiden kunnen betekenen en bevragen u langs de vijf W's. Tijdens het scheidingsproces doorloopt u globaal de volgende stappen. Stap 1: Scheidingsmelding als vertrekpunt Bij een scheiding is de scheidingsmelding een cruciaal onderdeel van het proces. Deze mel... Lees Meer »

Scheiden is meer dan alleen een handtekening zetten.

Al meer dan 15 jaar handelen we als grootste partij in Nederland op unieke wijze de meeste scheidingen af. Meer weten?

De ervaring van...

Christian (43) regelt zijn zaken graag goed

"De ScheidingsMakelaar is wel zakelijk, maar niet zo afstandelijk formeel. Ik voelde me op mijn gemak, en kon alles zeggen wat ik wilde." "Met een checklist gingen we alle onderwerpen langs die voor de sc...

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?