we staan voor u klaar
030 23 45 250
schrijf je in voor de nazorgnieuwsbrief
 nieuwsbrief

Pensioen en scheiding?

Ouderdomspensioen

Pensioen en scheiding? Partners hebben wanneer zij scheiden over en weer recht op een deel van elkaars aanspraak op ouderdomspensioen conform de ‘Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding’. De WVPS maakt geen onderscheid naar het huwelijksgoederen regime. WVPS is van regelend recht en regelt de verevening van ouderdomspensioen als volgt: al het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen aan ieder voor 50% toerekenen.

Er zijn echter verschillende methodes om het pensioen te verdelen. Uw scheidingsmakelaar kan u daar meer over vertellen en u beiden inzcht geven in de financiële consequenties van de verdeling van het pensioen bij scheiding. 

Nabestaandenpensioen

Naast de rechten op elkaars ouderdomspensioen bij scheiden, is er tevens een recht op omzetting van een deel van het nabestaandenpensioen in een bijzonder nabestaandenpensioen ten behoeve van de ex-partner. Deze regeling is vastgelegd in de PensioenWet. Bij opbouw van het nabestaandenpensioen op risicobasis is er geen waarde, dus ook geen aanspraak en kan er een beroep gedaan worden op Pensioenverweer. Er dient dan eerst een alternatieve voorziening te worden getroffen om dit risico af te dekken. Ongehuwden kunnen geen aanspraak maken uit hoofde van de Wet VPS. Wel kunnen zij onderling op voorhand afspraken maken. Samenwoners kunnen voor een verrekening kiezen welke gelijk is aan de Wet VPS. Het huwelijksgoederen regime heeft in beginsel geen invloed op de werking van de Wet VPS tenzij in de huwelijkse voorwaarden andere afspraken m.b.t. het pensioen bij scheiding zijn afgesproken. Laat u goed voorlichten over wat uw situatie is. De ScheidingsMakelaar kan u helpen bij alle kwesties rond pensioen en scheiding en zal voor u beiden inzichtelijk maken wat de financiële gevolgen zijn van uw keuzes. 

Vrijblijvend advies over uw situatie?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ’s, of stel hieronder uw korte vraag.

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

GESLACHT
BENT U OF IS UW PARTNER ONDERNEMER
Contact via

Wat is belangrijk om te weten?

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Volgs on

© 2003 - De ScheidingsMakelaar

Website by: Curves n' Colors
Kosteloze kennismaking aanvragen