Pensioenverevening

Wanneer er sprake is van een algehele gemeenschap van goederen worden ook de pensioenaanspraken onder de (ex)partners verdeeld. Zowel het ouderdomspensioen als het nabestaandenpensioen vallen onder deze regeling.

Volg ons

Kosteloze kennismaking aanvragen