Procedure echtscheiding per relatievorm

1. Huwelijk in gemeenschap van goederen

Procedure echtscheiding? Bij een echtscheiding heeft u in principe allebei recht op de helft van de eigendommen en de plicht ieder de helft van de schulden over te nemen. Dat betekent dat ieder voor de helft eigenaar wordt van alle bezittingen en schulden behoudens een aantal uitzonderingen zoals:

  • erfenissen en schenkingen onder uitsluitingclausule; pensioenrechten waarop de Wet Verevening Pensioenrechten van toepassing zijn, alsmede met die pensioenrechten verband houdende rechten op nabestaandenpensioen;
  • rechten op het vestigen van vruchtgebruik door de langstlevende en het op diezelfde grond verkregen vruchtgebruik;
  • verknochte goederen;
  • vruchten van goederen die niet in de gemeenschap vallen. Het is daarom wel mogelijk privévermogen te hebben.

Om dit op juiste wijze te verdelen, stellen we het echtscheidingsconvenant op, waarin staat wie wat 'krijgt'. De rechtbank bekrachtigt de scheiding. Dit duurt gemiddeld zo'n 6 tot 8 weken. Hebt u kinderen, dan is een ouderschapsplan verplicht.

2. Scheiding uit huwelijk onder huwelijkse voorwaarden

Procedure echtscheiding bij huwelijkse voorwaarden? Huwelijkse voorwaarden behelst, dat u met uw (ex)partner aan het begin van de verbintenis afspreekt, wat precies aan wie toebehoort. Echtgenoten schaffen tijdens de relatie met elkaar allerlei zaken aan, openen rekeningen of bouwen schulden op. Deze schulden worden verrekend bij de scheiding. Ook de nieuwe eigendommen moeten verdeeld worden.

3. Scheiden uit geregistreerd partnerschap
Bij geregistreerd partnerschap bestaat er een gemeenschap van goederen. U heeft allebei recht op de helft van de bezittingen en de plicht de helft van de schulden over te nemen. Er gelden echter dezelfde uitzonderingen, zoals hierboven beschreven staan. De ontbinding is alleen eenvoudiger. Een 'convenant-beëindiging-geregistreerd-partnerschap' met een door notaris of advocaat getekende 'verklaring' is voldoende. Het is tegenwoordig niet meer mogelijk een huwelijk om te zetten in geregistreerd partnerschap, zodat een echtscheiding sneller verloopt via de zogenaamde flitsscheiding. Daarnaast moet men ook langs de rechter wanneer er minderjarige kinderen zijn. Er moet dan een ouderschapsplan komen.
4. Geregistreerd partnerschap onder partnerschapsvoorwaarden
Ook bij geregistreerd partnerschap kan men voorwaarden opstellen voorafgaand aan de verbintenis. Deze voorwaarden leggen vast, wat van wie is, maar ook hier geldt dat er in de loop van de tijd gezamenlijke inboedel ontstaat en er gemeenschappelijke verzekeringen en bankrekeningen bestaan. Hiervoor moet bij de scheiding een verdeling komen.
5. Scheiding uit samenleven

Waarschijnlijk hebben jullie gekozen voor een samenlevingscontract bij aankoop van het huis. Jullie hebben dan meestal een standaardovereenkomst, die geen vaste afspraken betreft over de beëindiging van het samenwonen. In een samenlevingscontract staan allerlei afspraken: kosten van het levensonderhoud, bankrekeningen, de verdeling van de bezittingen, eventueel partneralimentatie en afspraken over pensioenen. Een samenlevingsovereenkomst kan men tussen meer dan twee personen afsluiten. Een notaris stelt de overeenkomst op. Om het samenlevingscontract te beëindigen, overleggen we met beiden en handelen alles juridisch voor u af. Als u minderjarige kinderen heeft is een ouderschapsplan verplicht. Lees hier meer over scheiden uit samenleven.

Vrijblijvend advies over uw situatie?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

GESLACHT
BENT U OF IS UW PARTNER ONDERNEMER
Contact via

Volg ons

Kosteloze kennismaking aanvragen