Samenlevingscontract

Het is afhankelijk van de inhoud van het samenlevingscontract of u een bemiddelaar nodig heeft om dit contract te beëindigen. Sommige contracten kunnen per aangetekende brief aan de andere contractant worden beëindigd. Heeft u echter gedurende de periode dat u samenwoonde toch gezamenlijke bezittingen opgebouwd, dan is het verstandig dit in goed overleg te verdelen.

Volg ons

Kosteloze kennismaking aanvragen