Scheiden en dan? Ons vertrekpunt

Om de juiste route te bepalen naar de gewenste situatie na uw scheiding, is het belangrijk om te weten wat uw beider vertrekpunt is. Onze beproefde aanpak langs de 5 W's geeft u een duidelijk beeld van wat nodig is en wat gedaan moet worden om na de scheiding in een nieuwe relatievorm met elkaar om te gaan. Het begint met het stellen van de juiste vragen.

Wat is het vertrekpunt?

Scheiden en dan? Bent u er klaar voor om met elkaar het gesprek aan te gaan over de scheiding? Deelt u het standpunt dat de afspraken in het scheidingsproces gericht moeten zijn op de toekomstige relatie, die hoe dan ook blijft bestaan, maar in een andere vorm en context? Zijn er nog belangrijke gespreksonderwerpen die u met elkaar wilt delen, omdat die belangrijk zijn voor een goede afloop? Kent u elkaars zorgen en angsten en bent u bereid daarnaar te luisteren en daar rekening mee te houden? De antwoorden op deze vragen zijn het vertrekpunt van een scheiding in goed overleg.

Wat is het vertrekpunt?

Scheiden en dan? Bent u er klaar voor om met elkaar het gesprek aan te gaan over de scheiding? Deelt u het standpunt dat de afspraken in het scheidingsproces gericht moeten zijn op de toekomstige relatie, die hoe dan ook blijft bestaan, maar in een andere vorm en context? Zijn er nog belangrijke gespreksonderwerpen die u met elkaar wilt delen, omdat die belangrijk zijn voor een goede afloop? Kent u elkaars zorgen en angsten en bent u bereid daarnaar te luisteren en daar rekening mee te houden? De antwoorden op deze vragen zijn het vertrekpunt van een scheiding in goed overleg.

1

Waar wilt u staan over een jaar?

Een jaar vooruitkijkend: hoe wilt u dan met elkaar omgaan? Respectvol naar elkaar, omdat de gemaakte afspraken houdbaar zijn gebleken? Of alsnog in strijd, omdat de praktijk weerbarstig lijkt? Wat is het voorbeeld dat u wilt zijn naar uw kinderen, uw familie en de omgeving? In een lastige situatie is het goed om focus te houden op het gezamenlijk gewenste toekomstbeeld. Om vanuit die gezamenlijkheid te komen tot afspraken die zowel voor uw kinderen maar ook voor u als ex-partners houdbaar zijn.

Waar wilt u staan over een jaar?

Een jaar vooruitkijkend: hoe wilt u dan met elkaar omgaan? Respectvol naar elkaar, omdat de gemaakte afspraken houdbaar zijn gebleken? Of alsnog in strijd, omdat de praktijk weerbarstig lijkt? Wat is het voorbeeld dat u wilt zijn naar uw kinderen, uw familie en de omgeving? In een lastige situatie is het goed om focus te houden op het gezamenlijk gewenste toekomstbeeld. Om vanuit die gezamenlijkheid te komen tot afspraken die zowel voor uw kinderen maar ook voor u als ex-partners houdbaar zijn.
2

Welzijn

Welke kwaliteit van leven streeft u beiden na? Welzijn gaat over een zekere mate van materiële en immateriële tevredenheid. Hoe komt u met elkaar tot een situatie waarin beide ex-partners zich kunnen richten op het eigen persoonlijke geluk? En welke rol speelt het welzijn van uw kinderen hierbij?

Welzijn

Welke kwaliteit van leven streeft u beiden na? Welzijn gaat over een zekere mate van materiële en immateriële tevredenheid. Hoe komt u met elkaar tot een situatie waarin beide ex-partners zich kunnen richten op het eigen persoonlijke geluk? En welke rol speelt het welzijn van uw kinderen hierbij?
3

Wonen

Een plek om het leven op een nieuwe manier in te richten; de plek waar het nieuwe 'thuis' ontstaat. Op welke manier wilt u dat met elkaar regelen? Met welke zaken wilt en kunt u rekening houden? Wat kan dit betekenen voor de kinderen? Het is een onderwerp om heel bewust bij stil te staan in relatie tot het bouwen aan een nieuwe toekomst.

Wonen

Een plek om het leven op een nieuwe manier in te richten; de plek waar het nieuwe 'thuis' ontstaat. Op welke manier wilt u dat met elkaar regelen? Met welke zaken wilt en kunt u rekening houden? Wat kan dit betekenen voor de kinderen? Het is een onderwerp om heel bewust bij stil te staan in relatie tot het bouwen aan een nieuwe toekomst.

4

Werken

Inkomen is noodzakelijk voor continuïteit en stabiliteit en heeft direct te maken met de financiële afspraken die u wilt en kunt maken. Welke ideeën heeft u hierover? Wat is wel of niet uitvoerbaar? Welke onzekerheden worden door één of beide partners met betrekking tot dit onderwerp ervaren? Financiële zekerheid geeft rust en rust is belangrijk wanneer het gaat om het opbouwen van een nieuw leven zonder elkaar.

Werken

Scheiden en dan? Inkomen is noodzakelijk voor continuïteit en stabiliteit en heeft direct te maken met de financiële afspraken die u wilt en kunt maken. Welke ideeën heeft u hierover? Wat is wel of niet uitvoerbaar? Welke onzekerheden worden door één of beide partners met betrekking tot dit onderwerp ervaren? Financiële zekerheid geeft rust en rust is belangrijk wanneer het gaat om het opbouwen van een nieuw leven zonder elkaar.

5

Kijk hier voor Ons stappenplan.

Bent u ondernemer? Kijk dan hier: Scheiden als ondernemer.

Vrijblijvend advies over uw situatie?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

GESLACHT
BENT U OF IS UW PARTNER ONDERNEMER
Contact via

Volg ons

Kosteloze kennismaking aanvragen