we staan voor u klaar
06-538 538 55
schrijf je in voor de nazorgnieuwsbrief
 nieuwsbrief

Scheiding stappenplan

Scheiding stappenplan? U en uw partner hebben besloten te gaan scheiden en hebben de intentie om in goed overleg uit elkaar te gaan. In het kennismakingsgesprek kijken we wat we voor u beiden kunnen betekenen. Bekijk onze scheidingspakketten voor meer informatie over onze dienstverlening.

Stap 1: Scheidingsmelding als vertrekpunt

Scheidingsmelding als vertrekpunt
Bij een scheiding is de scheidingsmelding een cruciaal onderdeel van het proces. Deze melding vindt plaats als een van de partners aan de andere partner te kennen geeft te willen scheiden. Het is zeer belangrijk dat deze melding ondubbelzinnig plaatsvindt en door uzelf gedaan wordt. Wees u ervan bewust dat uw partner tijd nodig heeft om de boodschap tot zich door te laten dringen.

Stap 2: Inventarisatie van de scheiding

scheiding stappenplan

Scheiding stappenplan: In het tweede gesprek, dat direct kan volgen op het kennismakingsgesprek, verzamelen wij alle benodigde gegevens om de scheiding in gang te zetten. Dit zijn o.a.: persoonsgegevens, inkomensgegevens, gegevens over het pensioen, de inboedel, de woning en financiele verplichtingen. We maken daarbij een inschatting voor welke zaken u een deskundige moet raadplegen en waar er eventueel extra kosten opduiken. Bent u ondernemer, kijk dan ook hier: scheiden als ondernemer.


Stap 3: Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Zijn er minderjarige kinderen in het spel dan is een ouderschapsplan verplicht. De ScheidingsMakelaar stelt samen met u of in samenwerking met een specialist het ouderschapsplan op. Hierin worden o.a. zaken beschreven over de woonsituatie van de kinderen, verdeling van vakanties, afspraken m.b.t. de opvoeding en bezoekregelingen. Tevens zal er een berekening voor de kinderalimentatie worden gemaakt.


Stap 4: Voortgangsgesprekken

Voortgangsgesprekken
Het derde gesprek is bedoeld om de vorderingen en eventuele struikelblokken uit het concept convenant te bespreken. Zijn er nog punten waarover u het niet eens bent met elkaar, dan nemen we de tijd om die te bespreken. Daarnaast nemen wij u mee in de vorderingen m.b.t. de samenstelling van het convenant. Pas wanneer er overeenstemming is over de afspraken in het (echt)scheidingsconvenant, gaan we over tot ondertekening van de documenten. Het is daarom niet uitgesloten, dat we meerdere gesprekken voeren.

Stap 5: Indienen verzoek tot scheiding bij de rechtbank

Indienen verzoek tot scheiding bij de rechtbank
Het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding wordt bij de rechtbank ingediend. De rechter gaat er hierbij vanuit dat het echtscheidingsconvenant in goed overleg tot stand is gekomen. De afhandeling bij de rechtbank duurt gemiddeld zo’n 6 tot 8 weken.

Stap 6: Afrondend gesprek eerste fase naar een nieuw leven

Afrondend gesprek eerste fase naar een nieuw leven
U bent officieel gescheiden nadat de stukken zijn ingeschreven in het gemeenteregister. We sluiten deze eerste fase van de scheiding twee maanden na inschrijving af met een afrondend gesprek. In dit gesprek kijken we vooruit en plannen we een aantal contactmomenten. Onze ervaring leert dat veel ex partners in de eerste jaren na de scheiding behoefte hebben om onderling te
blijven afstemmen.

Vrijblijvend advies over uw situatie?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ’s, of stel hieronder uw korte vraag.

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Wat is belangrijk om te weten?

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Volg ons

© 2003 - De ScheidingsMakelaar

Website by: Curves n' Colors
Kosteloze kennismaking aanvragen