Volg via

Beschikbaar in regio:

Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde en omgeving.

Ron Teiwes

 [email protected]
 06 29 472 474
 Randstad 22 nr. 127, Almere

Ron Teiwes is gecertificeerd ScheidingsMakelaar wat inhoudt dat hij regelmatig opleidingen dient te volgen om bekend te blijven met alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van relatiebeëindiging. Tevens is hij register mediator ingeschreven bij het NMI. Daarvoor heeft hij moeten aantonen dat hij gekwalificeerd is om mediationgesprekken te voeren conform de door het NMI voorgeschreven regels. Tot slot staat hij ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en kan, indien het inkomen van zijn cliënten hiertoe aanleiding geeft, voor het mediationgedeelte van het proces een toevoeging aanvragen. Hijzelf vindt dat er, afgezien van het bovenstaande, sprake moet zijn van een "klik" tussen zijn klanten en hemzelf, het gevoel van wederzijds vertrouwen is noodzakelijk voor een goede samenwerking.

www.flevoscheiden.nl

Hoe ga ik te werk:

Wat is het vertrekpunt?

Waar wilt u staan over een jaar?

Welzjin

Wonen

Werken

Wat klanten over mij zeggen?

“De Scheidingsmakelaar heeft de gevolgen van onze voorgenomen scheiding inzichtelijk gemaakt op basis waarvan we onze afspraken een stuk makkelijker konden maken. Fijne begeleiding.”

Hans en Sonja Almere

“De Scheidingmakelaar toonde veel geduld en begrip en daar ben ik hem zeer dankbaar voor.”

Menno Dronten

Blog & Opinie

Mediation bij echtscheiding 13-03-2019

Als scheidingsmakelaar ervaar ik regelmatig dat partijen bij een eerste kennismakingsgesprek aangeven, dat zij in goed overleg uit elkaar willen en dat zij denken alles goed met elkaar te kunnen bespreken. Een veel gehoorde kreet daarbij is: “wij zijn on speaking terms” of “wij kunnen nog goed samen door een deur”.

Een patstelling

Vooral als er ook kinderen bij betrokken zijn begrijpen ouders dat het voor henzelf en hun kinderen van belang is dat zij alles goed regelen. Ook geeft men vaak aan te begrijpen dat een zogenaamde vechtscheiding met twee advocaten niet de oplossing is en alleen maar tot hoge kosten leidt. De realiteit is echter dat men over een aantal zaken moeilijk met elkaar kan praten. Men wil wel met elkaar praten, maar men praat feitelijk alleen maar tegen elkaar zonder echt te luisteren. Gesprekken verzanden dan in heilloze discussies en de emoties kunnen hoog oplopen. Dat dit zo gaat, is niet verwonderlijk. Partners zijn in een situatie terechtgekomen waar men samen niet meer uit komt en men is ook niet voor niets tot de beslissing gekomen om uit elkaar te gaan en ieder een eigen weg te bewandelen. Men kan niet echt meer met elkaar praten en een verschil van mening leidt vaak tot een patstelling waar men samen niet uit kan komen: “Jij wil de auto hebben, maar ik wil hem ook hebben”.

Ruimte maken voor begrip

Als ik tijdens een gesprek met mijn cliënten ervaar dat men er samen niet uit kan komen, dan probeer ik hen duidelijk te maken dat zij een gezamenlijk probleem hebben, dat alleen opgelost kan worden door om de tafel te gaan en te onderzoeken wat er nu eigenlijk aan de hand is. Hebben partijen elkaar wel verstaan en goed begrepen? Of is het soms zo, dat de ene partij er maar van uit gaat dat de ander hem of haar wel begrijpt?

Het gaat er dan om partijen te laten inzien waar het de ander werkelijk om gaat. Door te vragen naar het waarom van een bepaalde stellingname, kan er bij de ander begrip komen voor een ingenomen standpunt. Dit geeft dan ruimte om toch dichter bij elkaar te komen en zo een gezamenlijke oplossing mogelijk te maken.

Echt met elkaar praten

Tijdens gesprekken ervaar ik dat echt met elkaar praten vaak tot oplossingen leidt, waaraan men vooraf niet zou hebben gedacht. Men is dan zelf in staat om met voorstellen te komen waarin beiden zich kunnen vinden en die ook juist daarom uiteindelijk stand kunnen houden. Doordat partijen meer van elkaars standpunten gaan begrijpen staat men ook meer open voor alle overige zaken die bij een scheiding dienen te worden geregeld. Partijen gaan dan met een meer tevreden gevoel uit elkaar en na de ondertekening van het convenant en eventueel het ouderschapsplan wordt dan ook vaak gezegd dat men niet had verwacht dat sommige zaken toch zo samen opgelost konden worden

Omgangsregeling voor opa en oma 2-08-2018

De opa’s en oma’s in de EU kunnen nu staan op een omgangsregeling met hun kleinkinderen. Dit heeft het Europese Hof beslist in een zaak die was aangespannen door een oma die haar kleinkind na de scheiding wilde blijven zien.

Dit recht op een omgangsregeling is niet alleen voor de opa’s en oma’s maar ook voor alle andere personen die belangrijk zijn voor het kind en met wie het kind een persoonlijke band onderhoudt

Kinderalimentatie tijdens de vakantie 10-07-2018

In mijn praktijk krijg ik rond deze tijd veel vragen over het betalen van de kinderalimentatie tijdens de vakanties. Ik ga 2 weken met de kinderen op vakantie moet in dan toch nog kinderalimentatie betalen.

Het antwoord is “ja”. Het vastgestelde bedrag aan kinderalimentatie is het gemiddelde wat per maand worden betaald. Bij het vaststellen van het bedrag is rekening gehouden met de tijd dat de kinderen bij de niet verzorgende ouder verblijven en wordt zorgkorting genoemd. Dus tijdens de vakantie dient de kinderalimentatie doorbetaald te worden.

Vrijblijvend advies over uw situatie?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

GESLACHT
BENT U OF IS UW PARTNER ONDERNEMER
Contact via

Volg ons

Kosteloze kennismaking aanvragen