Scheidingsproces

Een scheidingsproces is op te delen in een menselijk, juridisch en zakelijk proces. Het menselijk scheidingsproces tekent zich af in de emotionele scheiding tussen partners, een juridisch scheidingsproces voltrekt zich via de rechter en in het volgen van de juiste procedures. Het zakelijk scheidingsproces behelst de onderhandelingen over de gezamenlijke eigendommen en de verdeling van de inkomsten wanneer twee mensen van elkaar scheiden.

Volg ons

Kosteloze kennismaking aanvragen