Verklaring beëindiging geregistreerd partnerschap

Deze verklaring tekenen partners, wanneer zij het erover eens zijn dat de relatie duurzaam is ontwricht. Dit doen zijn in het bijzijn van een advocaat of notaris. Bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap hoeft een rechter niet te beslissen.

Volg ons

Kosteloze kennismaking aanvragen