Verknochte Goederen

Verknochte goederen zijn bezittingen en schulden die op bijzondere wijze aan een persoon zijn verbonden. Deze goederen en schulden vallen buiten de huwelijkse gemeenschap bij scheiding. De Hoge Raad heeft strenge eisen gesteld aan de voorwaarden voor verknochte goederen, zodat iemand zich niet zondermeer kan beroepen op verknochtheid bij een scheiding. Een ontslagvergoeding valt bijvoorbeeld niet onder verknochte goederen; een invaliditeitsuitkering wel.

Volg ons

Kosteloze kennismaking aanvragen