we staan voor u klaar
06-538 538 55
schrijf je in voor de nazorgnieuwsbrief
 nieuwsbrief

Waarom moet ons kind een kindverklaring invullen?

Als ScheidingsMakelaar en ouder-kindcoach heb ik dagelijks te maken met ouders van kinderen, die hebben besloten in onderling overleg uit elkaar te gaan. Indien er kinderen vanaf 12 jaar betrokken zijn bij de scheiding dan komt tijdens de besprekingen omtrent het ouderschapsplan het invullen van een kindverklaring ter sprake. Als ouders en kinderen het woord ‘kindverklaring’ horen dan leidt dat regelmatig tot verontwaardiging en opmerkingen zoals: ‘Wat doen ze mijn kind aan?’ Ik leg de ouders en de kinderen dan uit wat een kindverklaring inhoudt en waarom het kind deze moet invullen en ondertekenen. Een kindverklaring bevat de persoonlijke gegevens van het betreffende kind en een aantal vragen welke door het kind, al dan niet in aanwezigheid van zijn/haar ouders, beantwoord mogen worden. Het kind mag zijn wil/wensen aangeven, maar het hangt af van de omstandigheden of alle wensen na de scheiding uitvoerbaar zijn. Ook hierover wordt met het kind gesproken.

Het kind mag het volgende aangeven:

  • Bij wie hij/zij wil blijven wonen
  • Of zijn/haar vader of zijn/haar moeder het ouderlijk gezag over hem/haar moet krijgen of dat zijn/haar ouders allebei het ouderlijk gezag moeten houden.
  • Of hij/zij de omgangsregeling met zijn/haar ouders wil regelen of dat de rechter deze vast moet stellen.
  • Of hij/zij het eens/oneens is met het ouderschapsplan welk door zijn/haar ouders is opgesteld.

De rechter is volgens de wet verplicht om alle kinderen vanaf 12 jaar op te roepen en naar hun mening te vragen. Indien de ouders in onderling overleg uit elkaar gaan dan is het invullen van een kindverklaring voldoende voor de rechter en zijn zij niet verplicht om een gesprek met de rechter aan te gaan. Als de ouders een samenleving zijn aangegaan en dus niet zijn gehuwd zijn de ouders vrij om het ouderschapsplan al dan niet ter bekrachtiging bij de rechtbank in te dienen. In dat geval blijft een kindverklaring dan ook achterwege.

Wat is belangrijk om te weten?

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Volg ons

© 2003 - De ScheidingsMakelaar

Website by: Curves n' Colors
Kosteloze kennismaking aanvragen