we staan voor u klaar
06-538 538 55
schrijf je in voor de nazorgnieuwsbrief
 nieuwsbrief

Zeven aandachtspunten voor scheidende samenwoners

Samenwoners vallen niet onder het huwelijksrecht, maar hebben soms wel jaren samengewoond alsof zij getrouwd waren. Dit levert vaak een ingewikkelde situatie op als ze scheiden. Daarom geven we hier zeven aandachtspunten voor mensen die scheiden uit een samenwoonrelatie.

1. Bemiddeling

Samenwoners hebben wanneer zij niets vastgelegd hebben geen verplichtingen naar elkaar na het uiteengaan. Uiteraard blijven ze als er kinderen zijn door de kinderen aan elkaar verbonden. Het is daarom van belang om in goed overleg uit elkaar te gaan. Bemiddeling biedt daarvoor een uitkomst. Dat geldt ook wanneer er wel afspraken zijn gemaakt in een samenlevingscontract over bijvoorbeeld: het partnerpensioen, de gezamenlijke woning of indien een van de partners tijdelijk in de woning van de andere partner mag verblijven.

2. Ouderschapsplan en scheiding

Een ouderschapsplan is sinds maart 2009 verplicht bij elke scheiding waarbij kinderen in het spel zijn. Dat geldt ook voor samenwoners. Een goed ouderschapsplan kan conflicten over de opvoeding van de kinderen voorkomen.

3. Kinderalimentatie en scheiding

Ouders zijn verplicht om in de kosten van hun kinderen te voorzien. Het maakt niet uit of je gehuwd bent of samenwoont. Vaak zal de niet-verzorgende ouder een bijdrage leveren aan het onderhoud van de kinderen, hetgeen kinderalimentatie wordt genoemd. Lees hier hoe de hoogte van kinderalimentatie wordt vastgesteld. Uiteraard zijn er meer mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijke kinderrekening. Uw bemiddelaar begeleidt u bij het maken van de bij u en uw kinderen passende keuzes.

4. Partneralimentatie en scheiden

Partneralimentatie is niet verplicht voor samenwoners. De (ex)partners hebben geen onderhoudsverplichting, zoals bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap het geval is. Er wordt door de politiek wel over gesproken om partneralimentatie verplicht te maken voor samenwoners met kinderen. Zo ver is het op dit moment nog niet, maar het kan wel zijn dat samenwoners afspraken over een eventuele partneralimentatie hebben vastgelegd in een samenlevingscontract.

5. Verzekeringen

Soms bouwen samenwoners samen verzekeringen op. Daarbij bouwen ze voordelen op. U kunt denken aan kapitaal- of schadeverzekeringen. Het is daarom zaak deze verzekeringen op de juiste wijze onder elkaar te verdelen. Een ScheidingsMakelaar helpt u de weg te vinden in verzekeringsland.

6. Inboedel en verdeling

Samenwoners hebben vaak gezamenlijk spullen gekocht, zoals bijvoorbeeld: meubels, een koelkast of een auto. Het is belangrijk om in goed overleg tot een verdeling van de inboedel te komen.

7. Pensioen en scheiden

De Wet Verevening Pensioenrechten (WVP) is van toepassing op gehuwden en geregistreerd partners. Voor samenwoners geldt deze wet niet. Wel kunnen zij onderling afspraken maken. De onderlinge afspraken worden vastgelegd in een samenlevingscontract of bij het uiteengaan in een vaststellingsovereenkomst. Omdat de WVP niet van toepassing is volgt er geen rechtstreekse uitbetaling van de pensioenuitvoerder aan de ex-partner, tenzij de pensioenuitvoerder dat vrijwillig doet. Het verdelen van pensioen door samenwoners kan fiscale consequenties hebben. Laat u daarover goed informeren.

Bekijk voor meer informatie over scheiding ons stappenplan.

Wat is belangrijk om te weten?

Kosteloos kennismakingsgesprek aanvragen

Volg ons

© 2003 - De ScheidingsMakelaar

Website by: Curves n' Colors
Kosteloze kennismaking aanvragen